Colruyt Group bouwt nieuw ‘future proof’ distributiecentrum in Ollignies

Colruyt Group bouwt naast het bestaande distributiecentrum in Ollignies een nieuw distributiecentrum. Ollignies 2 zal de distributie verzorgen van de non-food artikelen voor Colruyt- en OKay-filialen die vooralsnog vanuit Stroppen (Halle) werden verdeeld.

Trefwoorden: #Colruyt, #distributie, #magazijn

Lees verder

Partner Info

( Foto: Colruyt Group )

Download het artikel in PDF

ENGINEERINGNET.BE - “Het nieuwe distributiecentrum, dat er tegen september 2023 komt, wordt future proof”, zegt Jan Eylenbosch, projectmanager bouw. De verhuis zal doorgaan najaar 2023 - voorjaar 2024. 

Al enkele jaren toetsen de ingenieurs van Colruyt Group nieuwe technologie aan de ervaring in het non-food distributiecentrum in Stroppen. De flows naar de winkels zijn vrij stabiel en een shuttlemagazijn biedt nog steeds de hoogste rendabiliteit. Ze kozen voor het nieuwe distributiecentrum in Ollignies dan ook voor een ASRS shuttlesysteem (Automated Storage & Retrieval System). 

De nieuwe installatie in Ollignies 2 wordt vier keer groter dan die in Stroppen. De gekozen oplossing zal zorgen voor besparingen in ergonomie, oppervlakte en mankracht. In de plaats van het product manueel met een kar weg te zetten in het magazijn of op te halen, zullen de goederen automatisch naar één van twaalf vaste werk/pickingposten komen die op ergonomie ingericht worden.

Het magazijn, dat 35.000 bakken telt, zal met de shuttles een hogere doorvoersnelheid kennen. Dat alles op 5.000 m². Vandaag is dat in Stroppen 7.000 m². “Op nauwelijks driekwart van de oppervlakte wordt de productiviteit van het pickingproces, inclusief het rondhalen, verdrievoudigd”, rekent Jannis Huybrechts, projectmanager automatisatie.

Hoe begin je eraan? 
Hoe begin je aan de bouw van een nieuw geautomatiseerd distributiecentrum? “Eerst moet je de behoefte bepalen. Hoeveel ruimte is er nodig voor welke infrastructuur? Vervolgens bouw je een businesscase met verschillende scenario’s”, schetst Eylenbosch. Het beslissingsproces bij Colruyt Group kent voor de opbouw mijlpalen of ‘gates’. Gate 0 wordt bereikt met het kiezen van hét scenario. Vervolgens wordt een locatie gezocht waar dat gerealiseerd kan worden. Gate 1.

Naast Ollignies 1 en aan de overkant van het retourcentrum lag 23.500 m² grond klaar. Vervolgens worden masterplannen ingetekend (Gate 2) om nadien effectief de detailtekening in 2D te kunnen indienen voor de bouwvergunning: Gate 3. Dan volgen de 3D intekeningen. Dit is het tweede gebouw dat Colruyt Group intern in 3D uittekende.

“Dat vergemakkelijkt het BIM-verhaal. Met 3D kan je onder andere aan clashdetectie doen. Zijn de luchtkanalen, de sprinklerleidingen, dakwaterafvoeren, elektriciteitsleidingen en de inrichting met elkaar te verzoenen? Plannen in 3D zorgt er in de VR-ruimte ook voor dat, nog vóór de eerste steen is gelegd, de verschillende teams, zowel het bouwteam als de medewerkers die in het gebouw zullen werken, het magazijn en de hele automatisatie virtueel kunnen bezoeken.” Als alles is ingetekend en de studies klaar zijn, volgt Gate 4 of ‘klaar voor uitvoering’. Dan is er geen weg meer terug. “We zijn net gestart met de ruwbouw.”

Jannis Huybrechts, projectmanager automatisatie en  Jan Eylenbosch, projectmanager bouw:  "op nauwelijks driekwart van de oppervlakte wordt de productiviteit van het pickingproces, inclusief het  rondhalen, verdrievoudigd.” (Foto Colruyt Group)

Automatisatie 
Het ASRS shuttlesysteem bestaat uit 240 m racking: zes rekken van 40 m lang en twee bakken diep, tot een hoogte van 11 m.  
Doorheen elk rack lopen op elk van de 22 niveaus shuttles met een telescopische arm. Samen dus 132 shuttles. De shuttle trekt zijn bak met de arm mee en duwt die af aan het eind van de gang waar een lift de bak naar de mezzanine voert waar transportbanden hem naar de juiste werkpost voeren. Is het picken gebeurd, rolt de bak terug naar zijn gang waar een tweede lift hem naar zijn niveau brengt waar de shuttle hem naar zijn plek in het magazijn trekt.

Elk van de zes rekken eindigt op een aanvoer- en een afvoerlift. Samen twaalf liften. De sturing haalt zijn orders van het bovenliggend WCS (Warehouse Control System) dat alles doorrekent. Het communiceert met het WMS-systeem. “Het systeem wordt aan ons WMS gekoppeld. Die koppeling ontwikkelen wij nog”, zegt projectmanager automatisatie Huybrechts.

Het automatisatieproject, waaraan in de conceptuele fase drie mensen sleutelden maar dat nu een IT-team van tien mensen aan de slag houdt, kent een doorlooptijd van een jaar. Ondertussen worden trajecten uitgetekend voor de sprinklers in de rekken en de transportbanden naar de mezzanine met de werkposten. Onder het dak en in de ‘machine’ loopt er tussen elke vijf niveaus een leiding door de gang. Goed voor 800 m horizontale sprinklerleidingen.

Energie 
Het gebouw in Ollignies is zo ‘standaard’ en ‘future proof’ als maar kan. Dat betekent dat het in de toekomst met een minimum aan ingrepen een andere functie kan opnemen. “Op termijn kunnen we er verschillende andere activiteiten in onderbrengen”, zegt Eylenbosch. Hij wijst er tegelijk op dat de energieomslag eraan komt.

“We zullen bijvoorbeeld voorzien dat het gebouw en het rollend materiaal op termijn op waterstof aangesloten kunnen worden. Op de site hebben we trouwens een DATS 24 tankstation waar er vanaf dit najaar waterstof getankt kan worden. Energie en hoe we er mee omgaan, zal er een heel belangrijk thema worden.”

Elektriciteit 
Vanaf gate 2 sprong ook Torsten Ruttens, projectingenieur elektrische installaties, op het project. “Op de site hebben we een hoogspanningslus. Onze transfo voedt het hele gebouw. Hoe doe je dat energie-efficiënt? Hoeveel elektrisch vermogen is nodig? We overdimensioneren.” Er zijn nu twee transfo’s van 1.600 KVA. “In de technische lokalen kunnen we nog twee transfo’s extra plaatsen.” Gekeken wordt om de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur, die nu meestal op het chemisch inerte SF6-gas (zwavelhexafluoride) werkt, uit te voeren met vacuüm. Het gas is immers een zeer sterk broeikasgas.

“Die vacuüm-oplossing, die we al een tiental jaar op één site uittestten, kent echter complicaties. Het grote probleem is om zo’n installaties gehomologeerd te krijgen bij de netbeheerder." Op het terrein van Ollignies wiekt er al een 2 MW windturbine die rechtstreeks met de site is geconnecteerd. Met Eoly Energy, de on-shore windenergiespecialist, die deel uitmaakt van Virya Energy, dat alle hernieuwbare energieactiviteiten van Colruyt Group groepeert, wordt ondertussen bekeken om in de zone vijf turbines bij te plaatsen. Op het 22.000 m² grote dak komen fotovoltaïsche panelen. De detailstudie voor de 1,3 MW PV-installatie volgt nog.

In het dak zijn boven de werkposten slimme daglichtkoepels gepland. In het gebouw komen voorts licht- en aanwezigheidsgestuurde led-lichten met automatische dimfunctie. “We voorzien dat er een elektrisch laadstation kan komen voor vrachtwagens en bekijken de mogelijkheid om naderhand twintig laadstations voor personenwagens van personeel te installeren. Dit aantal kunnen we later nog uitbreiden.”

technics.colruytgroup.com

Kader: Uitdagingen 
Tussen de oplevering in september 2023 en de verhuizing in het voorjaar 2024 zal de automatisatie getest worden. “Die automatisatie was leading voor de planning”, geeft projectmanager bouw Eylenbosch aan. Zodra het dak in die zone dicht is, worden de verlichting, verluchting en de sprinklage geïnstalleerd. “Daarna is de zone vrij voor de leverancier en de opbouw van de automatisatie.”

Voor hem is het een hele uitdaging die zone vrij te geven, terwijl er nog aan de rest van het gebouw gewerkt wordt. “Zo’n project vergt veel communicatie en een zeer goede coördinatie tussen alle partijen.” Eveneens uitdagend was dat dit nog maar het tweede gebouw was dat de interne technische diensten in 3D uittekenden. “Dat liep goed.” Voor Jannis Huybrechts, projectmanager automatisatie, steekt de uitdaging “in de complexiteit om het ASRS shuttlesysteem in onze processen in te passen.”