Lancering model voor groen, energieonafhankelijk Europa

ETH Zürich en TU Delft ontwikkelden een model waarmee honderden scenario’s zijn te genereren die leiden tot een Europees energiesysteem dat in 2050 volledig groen en zelfvoorzienend is.

Trefwoorden: #energie, #transitie, #TU Delft

Lees verder

Nieuws

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.BE - Het model is gebaseerd op ruim 400 kosteneffectieve, koolstofvrije en zelfvoorzienende Europese energiesysteemontwerpen. ‘Er blijkt veel meer ruimte te zijn voor flexibiliteit in de manier waarop we tegen 2050 een groen, onafhankelijk energiesysteem in Europa kunnen realiseren,’ aldus Bryn Pickering van ETH Zürich.

Daarvoor is wel een massale en snelle uitbreiding van hernieuwbare energie nodig, met name wind- en zonne-energie.

Voor verschillende sectoren en regio's brengt dit model de vraag en het aanbod van hernieuwbare energie, geproduceerd met gevestigde en commercieel beschikbare technologieën, in kaart.

Over een gebied dat 35 landen bestrijkt, consolideert het model de fluctuerende stromen van elektra, warmte, waterstof, synthetische koolwaterstoffen en biobrandstoffen op uurbasis over een heel jaar.

Een open-source online platform laat besluitvormers, industrieanalisten en onderzoekers de beschikbare mogelijkheden met elkaar vergelijken. Om de schommelende stroomopbrengst van wind en zon te beheren, kunnen gebruikers van het platform de afhankelijkheid van hun voorkeurssysteem van een reeks flexibele technologieën en balanceringsmechanismen aanpassen.

Een besluit om het gebruik van biobrandstoffen te beperken, bijvoorbeeld, vereist een volledige elektrificatie van verwarming en vervoer, waarbij elektrische voertuigen worden opgeladen op tijdstippen van de dag waarop voldoende elektriciteit beschikbaar is.

Stel echter dat het slechts haalbaar wordt geacht 50% van het vervoer te elektrificeren, dan zou de vraag naar synthetische brandstoffen, afkomstig van zowel biobrandstoffen als elektrisch afgeleide waterstof, drastisch toenemen.

De resultaten van het model tonen een brede waaier van regionale en continentale opties wat betreft de plaats waar hernieuwbare energie en synthetische brandstoffen op kosteneffectieve wijze kunnen worden geproduceerd.

‘De mogelijkheid om afwegingen tussen verschillende alternatieven te vergelijken binnen één consistent analysekader is een van de voornaamste sterke punten van onze nieuwe methode,’ zegt Francesco Lombardi, ontwerper van het onderliggende gebruikte algoritme.

Het model en het online platform stellen onderzoekers en besluitvormers in staat de voorwaarden voor de totstandbrenging van een groen en zelfvoorzienend energiesysteem voor Europa duidelijker te analyseren, alsook de verschillende opties en afwegingen die daarbij een rol spelen.