Nieuwe Europese financiering voor EUTOPIA-project

Deze steun toont aan dat de EUTOPIA-alliantie, waaronder de VUB, slaagt in haar ambitie om een Europees universitair model te creëren waarin de student centraal staat en die grensoverschrijdend onderwijs, onderzoek en impact op de samenleving bevordert.

Trefwoorden: #Europa, #financiering, #opleiding, #vorming, #VUB

Lees verder

Opleiding

( Foto: garagestock - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Kersvers VUB-rector Jan Danckaert: “Ik ben bijzonder opgetogen dat het project van de EUTOPIA alliantie van 10 universiteiten geselecteerd werd voor de tweede fase van één van de meest diepgaande veranderingen van het hoger onderwijs landschap in Europa”.

Met deze Europese steun krijgen de tien Europese partneruniversiteiten, waaronder de VUB, de kans om het EUTOPIA-project te verankeren en bij te dragen tot de hervorming van het hoger onderwijs in Europa. Een belangrijke uitdaging waarbij de VUB een voortrekkersrol speelt en die ten goede komt aan studenten, onderzoekers en de brede samenleving.

Het Europese Universiteiten initiatief van de Europese Commissie heeft tot doel om een Europese ruimte voor hoger onderwijs te creëren waarin universiteiten hun krachten bundelen inzake onderwijs, onderzoek en innovatie.

Eerder in 2019 behoorde EUTOPIA ook tot de eerste 17 allianties waaraan een Erasmus+ financiering toegekend werd voor de pilootfase van het Europese Universiteiten initiatief.