Circulaire stad kan 75% van haar energiebehoefte besparen

Berekeningen van Sweco's experts tonen aan dat door circulair te worden een stad maar liefst 75% van haar totale energiebehoefte kan besparen en haar CO2-uitstoot met 97% kan verminderen, ten opzichte van het huidige niveau.

Trefwoorden: #circulair, #CO2, #stad, #Sweco

Lees verder

Nieuws

( Foto: Sweco )

ENGINEERINGNET.BE - Door 5 principes en 15 concrete circulaire acties toe te passen, laten de experts zien hoe steden (waar twee derde van de wereldbevolking zal wonen) koplopers kunnen worden in de acute en noodzakelijke overgang van een lineair naar een circulair systeem.

Nu de energieprijzen in een groot deel van de wereld de pan uit rijzen, gaat de aandacht uit naar energiebesparende maatregelen. Een focus die een grote impact kan hebben is de transitie naar circulaire systemen.

Sweco heeft scenarioberekeningen gemaakt over de waarde van circulaire stedenbouw op het gebied van energie-efficiëntie en duurzame mobiliteit. Volgens deze berekeningen is de totale energiebehoefte van de circulaire stad per vierkante meter in 2040 nog maar een kwart van wat deze is met de huidige ontwerp- en planningsprocessen.

Vandaag hebben 20 van de 27 EU-landen een overheidsplan voor de circulaire economie als onderdeel van de Europese Green Deal. Pioniersteden als Amsterdam en Glasgow bewijzen dat circulariteit nu al op grote schaal kan worden toegepast.

In een nieuw Urban Insight rapport, ‘Circular City Transformation’, laat Sweco zien hoe circulaire stadsplanning toekomstige steden kan transformeren om energie- en klimaatefficiënter te worden.