Energik bekroont energiemanagers van het jaar

Onlangs werd voor de vijfde keer de Energy Manager of the Year-award uitgereikt. Dit jaar viel die eer te beurt aan Wim Dedeurwaerder van de FOD Defensie. Student aan Howest Senne Vanderplaetse werd uitgeroepen tot Junior Energy Manager.

Trefwoorden: #besparing, #energie, #Energik, #manager

Lees verder

Nieuws

( Foto: Energik )

ENGINEERINGNET.BE - Voor de jury van de wedstrijd is Wim Dedeurwaerder de Energiemanager in de zuiverste betekenis van het woord: meten en in kaart brengen van de verbruiken, opsporen grootste verbruikers, aanpakken besparingsmogelijkheden, implementeren nieuwste technieken, draagvlak zoeken voor de maatregelen, borgen van het systeem.

Defensie heeft de maatschappelijke verplichting om energie rationeel en duurzaam te gebruiken. De ambitie was dan ook om de richtlijnen van het NEKP maximaal op te volgen en mee te helpen aan de realisering van de klimaatdoelstellingen. Hiertoe werd binnen Defensie een driesporenbeleid ontwikkeld, gebaseerd op Trias Energetica, dat vertaald werd in verschillende concrete projecten op het terrein.

Een dergelijk project is de ontwikkeling en implementatie van een energiemanagementsysteem, conform aan de ISO-norm 50001: 2018 in het kwartier Kol Vl Renson en Campus Saffraanberg. Het betreft een cluster van 47 gebouwen goed voor een verwarmde oppervlakte van meer dan 60.000m².

Na 4 jaar is men erin geslaagd om het elektriciteits- en gasverbruik structureel met 20% terug te dringen, wat overeenkomt met een financiële besparing van om en bij de 400.000 euro.

Bovendien heeft het project zich ontwikkeld tot het eerste energieprestatiecontract van Defensie, dat nu model staat voor heel wat andere EPC-contracten.

In de bachelor proef van Senne Vanderplaetse (student Howest) werd onderzocht hoe een digitaal HVAC-model kan bijdragen tot de optimale werking van een bestaande verwarmingsinstallatie.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, werd een energetische optimalisatie van het HVAC-systeem van het hoofdkantoor van Van Marcke Sanitaire gedaan. Aan de hand van een digitaal Hysoptmodel werd de werking van het verwarmings- en koelingssysteem gesimuleerd.

De basis van de optimalisatie was de analyse van het systeem. De opbouw, regelstrategie, data uit metingen en comfortproblemen werden in kaart gebracht. Aan de hand van deze kennis werd het hydraulisch model gemaakt.

Tijdens de optimalisatie is gebleken dat een Hysoptmodel een interessant hulpmiddel kan zijn, indien de resultaten met kennis van zaken geïnterpreteerd worden. Aan de hand van de software werden inzichten verworven, waarmee onderbouwde voorstellen gemaakt werden.

De tijdens de stage voorgestelde optimalisaties volgens het digitaal model zorgen voor een vermindering van 41% pompenergie en een efficiëntieverhoging van 13% bij de warmtepompen. Samen zorgt dit voor een jaarlijkse besparing van 50MWh.

Deze studie vormt een precedent voor optimalisaties van bestaande hydraulische installaties. Deze manier van werken zorgt voor een snellere, nauwkeurigere optimalisatie met onderbouwde resultaten.