Betrouwbaarheid machines in gezondheidszorg na upgrade controleren

In het Europese Vivaldy-project werkte VITO met Belgische partners zoals Barco en icometrix aan oplossingen om op kostenefficiënte wijze upgrades bij AI gebaseerde medische toestellen opnieuw te verifiëren, te valideren en te certificeren.

Trefwoorden: #artificiële intelligentie, #gezondheidszorg, #scan

Lees verder

research

( Foto: pitinan - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Artificiële intelligentie (AI) zorgt, ook in de gezondheidszorg, voor veel vooruitgang.

AI-gebaseerde medische toestellen zoals bv. een medische scanner, of een computerprogramma dat een laesie kan detecteren op een MRI-scan, kunnen een meerwaarde bieden in de diagnose van aandoeningen en de behandeling van patiënten.

Het is echter belangrijk dat geavanceerde AI-gebaseerde medische toestellen regelmatig een upgrade kunnen krijgen nadat ze op de markt zijn gekomen. Door die upgrades blijft het systeem functioneel en kunnen er nieuwe verbeteringen toegevoegd worden.

Een gevolg hiervan is echter dat de initiële verificatie en validatie van het toestel snel aan bewijskracht verliest, terwijl telkens opnieuw nieuwe medische data verzamelen tijdrovend en duur is.

Dit geldt voor alle professionele gezondheidszorgsystemen waarbij de veiligheid van de patiënt voorop staat. Het is van cruciaal belang dat de uitkomst van die upgrades even betrouwbaar en efficiënt is als het oorspronkelijk gecertificeerde systeem.

Bedrijven als icometrix, Barco en het Nederlandse Philips staan voor de uitdaging om op kostenefficiënte wijze upgrades van AI-gebaseerde medische toestellen opnieuw te verifiëren, te valideren en te certificeren en zo het beoogde gebruik ervan te waarborgen, terwijl ze kunnen concurreren met de ontwikkelingssnelheid van Amerikaanse en Aziatische bedrijven.

Dat was net de bedoeling van het Europese Vivaldy-project (Verification and Validation of Ai-enabLed Systems), dat nu op zijn einde loopt. De resultaten werden bewezen op vier industriële use cases die elk gericht zijn op een specifiek type upgrade, variërend van hardwarecomponenten tot AI-toepassingen.

Via besprekingen met certificeringsinstanties in de gezondheidszorg en partners die actief zijn in andere domeinen van de veiligheidskritische industrie, heeft Vivaldy haar resultaten en richtlijnen verspreid onder een breder publiek, en draagt het bij tot nieuwe normen voor certificering.