Microalgen voor minder waterverbruik en nieuwe producten

Het EU-project REALM, met onder meer imec, kweekt microalgen in afvalwater van kassen, voor minder zoetwaterverbruik, schoner water en de omzetting van algen naar nieuwe producten.

Trefwoorden: #afval, #algen, #verbruik, #water

Lees verder

research

( Foto: Wageningen University & Research )

ENGINEERINGNET.BE - Afvloeiing uit kassen van onjuist behandeld afvalwater zorgt voor milieuproblemen. Stikstof, fosfor en andere voedingsstoffen komen in rivieren en meren terecht. Daardoor groeien wilde planten en algen overmatig en verslechtert de waterkwaliteit.

Het gevolg is dat er dode zones in het water ontstaan, waarin te weinig zuurstof beschikbaar is voor vissen en andere waterdieren. Ook kost het maken van meststoffen veel energie, en is het zonde om deze te verspillen.

‘Microalgen kunnen deze problemen oplossen’, aldus WUR-onderzoekers Maria Barbosa. 'Deze fotosynthetische micro-organismen groeien in bioreactoren. Ze halen stikstof en fosfor uit afvalwater. Hierdoor komt zoet water vrij voor andere doeleinden, zoals irrigatie van gewassen of productie van drinkwater.’

Mede-onderzoeker Rumyana Karlova: ‘Ons doel is om op een 100% efficiënte manier stikstof uit restwater te halen. Dat is een win-win: zero waste én een schoon product.’

Een van de knelpunten voor commerciële productie van microalgen zijn de hoge productiekosten. Doel van het REALM-project is om deze kosten zo mogelijk te halveren. Ook worden producten op basis van microalgen ontwikkeld, zoals biostimulanten, om het gebruik van kunstmest te verminderen en als voer in de aquacultuur.

Daarbij is het nodig om rekening te houden met veranderingen in de nutriëntensamenstelling in het afvalwater door de seizoenen heen. De komende vier jaar gaan de onderzoekers automatische, goedkope productiesystemen opzetten om micro-algen te kweken.

REALM ontvangt ruim 8,5 miljoen euro van Horizon Europe. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Partners zijn verder onder meer UTwente, Universidad de Almería, Necton, Decerna en Phycoworks.