COVID-19 geïnfecteerd longweefsel bekijken met nieuwe beeldvormingstechniek

De Nederlandse Vrije Universiteit Amsterdam hebben met artsen van Amsterdam UMC een nieuwe beeldvormingstechniek ontwikkeld voor een snellere analyse van longweefsel.

Trefwoorden: #beeldvorming, #COVID

Lees verder

research

( Foto: Vrije Universiteit Amsterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Deze techniek kan al in de operatiekamer worden toegepast en brengt ‘live’ weefselstructuren en cellen in beeld, wat helpt bij het begrijpen en bestrijden van longziekten zoals COVID-19.

Het onderzoeksteam heeft deze nieuwe beeldvormingstechniek, die gebaseerd is op zogeheten ‘hogere harmonische generatie microscopie’ (HHG), toegepast voor het beoordelen van longweefsel dat geïnfecteerd is met het coronavirus.

“In slechts enkele minuten en zonder dat er bewerkingen van het weefsel nodig waren, konden alle typische kenmerken voor COVID-19 in hoge kwaliteit in beeld gebracht worden”, vertelt VU-promovendus Laura van Huizen.

Uit eerdere studies is al gebleken dat met HHG-microscopie weefsel veel sneller onderzocht kan worden dan met de huidige veelgebruikte weefselonderzoeksmethoden. Dit is echter de eerste studie die COVID-19 geïnfecteerd longweefsel in beeld brengt met behulp van deze microscopietechniek.

De nieuwe beeldvormingstechniek is veelbelovend, maar het is nog te vroeg om te gebruiken als medisch hulpmiddel voor longweefselonderzoek op grotere schaal, aldus VU-hoogleraar Marloes Groot. “Daarvoor moeten eerst nog meer klinische trials worden uitgevoerd, maar in de toekomst kan hiermee zeker gezondheidswinst gerealiseerd worden.”

De studie is uitgevoerd in samenwerking met VU-startup Flash Pathology, die de HHG-microscoop op de markt gaat brengen en verdere klinische studies in de planning heeft. 

De VU-LaserLaB onderzoeksgroep Biofotonica & Medische Beeldverwerking heeft ook samengewerkt met de afdeling Longziekten van Amsterdam UMC.

Op de foto (vlnr.): PhD student Laura van Huizen, hoogleraar en longarts Jouke Annema (Amsterdam UMC) en hoogleraar Marloes Groot.