Oproep Big Bang Projecten 2023

Ook dit jaar is de Call for Big Bang Projects, gelanceerd in 2016, er weer: makers bouwen samen de Maker Faire in Rome van 20 tot 22 oktober in de Fiera di Roma beurshallen, niet alleen inhoudelijk maar ook met grote attracties.

Trefwoorden: #Maker Fair, #projecten, #vakbeurs

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Maker Fair )

ENGINEERINGNET.BE - De Call for Big Bang Projects is een geweldige kans voor iedereen (makers, kunstenaars, visionairs) om:

  • grootschalige projecten te presenteren
  • interactieve projecten die het publiek betrekken te presenteren
  • opstellingen/attracties met een sterke visuele impact te organiseren die karakter geven aan evenementenruimtes (paviljoenen, paden, ingangen en open plekken, enz.)
  • ruimtes voor interactieve activiteiten (looppaden, podia, workshops, enz.)

De Call for Makers zal binnenkort beschikbaar zijn op de website. Voldoet uw project niet aan minstens één van de bovenstaande eisen, dan moet u wachten tot de Call for Makers wordt geopend.

Aanvragers moeten in staat zijn om de projecten die ze voorstellen ook te produceren en op te leveren, als ze geselecteerd worden, En dat volgens de voorwaarden die met de organisatoren worden overeengekomen.

Inzendingen moeten een kostenraming bevatten -kosten die gedeeltelijk kunnen worden betaald door de organisatoren van Maker Faire Rome- volgens de procedures van Innova Camera Special Agency of door een van haar Partners.

Gerichte crowdfundingcampagnes kunnen opgestart en ondersteund worden In overleg met de aanvragers en als aanvulling op de beschikbare middelen.

Projecten moeten uiterlijk 21 april worden ingediend. De organisatoren en functionarissen zullen de uitkomst van hun beoordelingen bekend maken vóór 15 mei, contact opnemen met de aanvragers en wie uitgekozen is, uitnodigen om een gedetailleerd plan in te dienen, met tijden, kosten en uitvoeringsprocedures.

Niet-geselecteerde projecten kunnen opnieuw worden ingediend bij de Call for Makers om met eigen middelen aanwezig te zijn op de Beurs.

Voorstellen dienen met het juiste formulier ingediend te worden: 
https://makers.makerfairerome.eu/bigbang

Lees ook het reglement voor de Call for Big Bang Projecten:
https://makerfairerome.eu/en/call-for-big-bang-projects-regulations/ 
https://makerfairerome.eu/en/