Nieuwe studie legt groeiende talentkloof in farma- en biotechsector bloot

De komende drie tot vijf jaar heeft de farma- en biotechsector nood aan 7.500 nieuwe werknemers, of gemiddeld 1.500 extra jobs/jaar. De instroom van nieuw talent uit relevante studierichtingen is echter structureel onvoldoende om aan die vraag te voldoen.

Trefwoorden: #biotech, #farma, #job, #opleiding, #STEM, #vacature

Lees verder

Nieuws

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - De jobgroei in de Belgische farma- en biotechsector kent al jaren een sterk stijgende trend. Sinds 2015 zijn er zowat 8.000 jobs bijgekomen, goed voor een stijging van de sectorale tewerkstelling met 23% tot meer dan 40.000 jobs.

Een studie uitgevoerd door Deloitte voorspelt de komende jaren een nog snellere toename met bijkomend 1.500 directe en 3.000 indirecte jobs per jaar.

Driekwart van die nieuwe jobs situeert zich in productie en R&D, maar ook voor digitalisering, kwaliteitscontrole en ondersteunde diensten zijn extra mensen nodig. Het gaat om een brede waaier aan uiteenlopende profielen en opleidingsniveaus.

Uit de analyse blijkt echter dat de instroom van nieuw talent te laag is om die jobgroei in te vullen. Zo kiezen nog te weinig studenten, in het bijzonder vrouwen en jongeren met een migratieachtergrond, voor een technische of wetenschappelijke STEM-opleiding.

Er is ook te weinig mobiliteit tussen de arbeidsmarkten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Bedrijven vullen de talentkloof momenteel voornamelijk op door permanente bijscholing en het aantrekken van buitenlands talent, maar ook daar botst de sector stilaan op zijn limieten. Zonder extra maatregelen dreigen dus heel wat jobkansen onbenut te blijven.

Het Observatorium voor de Farmaceutische Industrie, onder voorzitterschap van Sonja Willems, heeft daarom op basis van de resultaten van de studie een reeks aanbevelingen geformuleerd. De klemtoon ligt daarbij op meer lokaal talent opleiden en meer internationaal talent aantrekken en behouden.

Ook het huidige talent (de bestaande werknemers) dient via levenslang leren optimaal voorbereid te worden op de toenemende digitalisering en de nieuwste gezondheidstherapieën.

Op onderwijsvlak pleiten de industriepartners daarom voor een geïntegreerde STEM-strategie (van kleuterklas tot universiteit) om meer jongeren te motiveren voor een technische of wetenschappelijke studie- of beroepskeuze.

Dat kan onder meer door een verdere uitbouw van duaal leren en een ruimer aanbod aan praktijkgerichte en kwaliteitsvolle bedrijfsstages van langere duur.