Nieuw innovatief groene waterstofproject in Zelzate

Terranova Hydrogen is een nieuwe vennootschap, opgericht door Terranova, Luminus en Nippon Gases Belgium. Zij werken ​samen aan de bouw en exploitatie van een installatie voor de productie van groene waterstof op de Zonneberg in Zelzate.

Trefwoorden: #brownfield, #groen, #project, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Terranova )

ENGINEERINGNET.BE - De drie zullen samenwerken aan de bouw en exploitatie van een elektrolyse-eenheid van 2,5 MW voor de productie van groene waterstof, inclusief opslagcapaciteit en een compressie- en vulstation. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de installatie verder uit te breiden tot 5 MW.

De groene waterstof zal geproduceerd worden op de terreinen van Terranova op de Zonneberg in North Sea Port met lokaal opgewekte groene stroom.

DEME, Jan De Nul en Aertssen, de aandeelhouders van Terranova, slaan al meer dan 10 jaar de handen in elkaar om deze voormalige brownfield om te vormen. ​

Op Terranova ligt inmiddels een groot zonnepark. Hiermee wordt de conversie van het voormalige brownfield naar een productiecentrum voor groene energie verdergezet.

In het kader van de uitrol van de ‘Vlaamse waterstofvisie’ heeft de Vlaamse regering eind 2022 een strategische steun van 4,33 miljoen euro toegekend aan Terranova Hydrogen.

Ondertussen werd ook de vergunning bekomen en werd gestart met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein. De productie van de eerste waterstofmolecule is voorzien begin 2025.