Nieuw expertisecentrum voor ontmanteling windmolens

Momenteel zijn er 399 windmolens geïnstalleerd in de Belgische zone van de Noordzee. De ontmanteling van de eerste generatie windmolens komt nu in zicht.

Trefwoorden: #hergebruik, #POM, #recyclage, #recycleren, #windmolen

Lees verder

Nieuws

( Foto: POM West-Vlaanderen )

ENGINEERINGNET.BE - De verworven kennis voor het ontmantelen van offshore windmolens is vaak versnipperd over verschillende experts met elk hun eigen specialisatie. Er is ook nood aan een duurzame ontmantelingsstrategie die de milieueffecten minimaliseert en de kansen op hergebruik en recycling maximaliseert.

Door op een verantwoorde manier te ontmantelen en te recycleren, verminderen we de afvalstromen en bevorderen we de circulaire economie. Ook draagt hergebruik van materialen uit ontmantelde windmolens bij aan de kosteneffectiviteit van toekomstige windmolenparken en vermindert dit de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen.

De voorbije maanden is al veel ervaring opgebouwd als projectpartner in het Europees project DecomTools, met onder meer logistieke businessmodellen, juridische kwesties en rekenmodellen.

Met het project OWiDEx, dat staat voor Offshore Wind Decommissioning Expertise Centrum, wordt een stap verder gezet. POM West-Vlaanderen neemt hierin het voortouw en partners zijn onder meer het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, UGent, VUB, Sirris, OVAM en Parkwind.

Doel is om diverse ontmantelingsscenario’s in kaart te brengen, beleidsadviezen te formuleren, nieuwe businessmodellen uit te werken en alle parameters zoals kosten, tijd en emissies te berekenen.

Momenteel gaat men ervan uit dat 85 tot 90% van een offshore windmolen recycleerbaar is. Dit zijn voornamelijk de metalen componenten zoals de toren en de generator. Ook een deel van de elektronische componenten zijn herbruikbaar.

Grootste uitdaging is de verwerking van de wieken die uit composiet bestaan. Verschillende technologieën worden uitgetest om deze rotorbladen efficiënter te recycleren. Ook wieken die wel recycleerbaar zijn, maakten ondertussen al hun intrede op de markt.

Het is belangrijk dat bedrijven, alsook het beleid voorbereid zijn op de ontmanteling van de windmolenparken op zee. Een debat via diverse werkgroepen is nodig om tot een gedragen visie te komen.

Het ontmantelingsverhaal brengt niet alleen uitdagingen, maar ook nieuwe kansen met zich mee. Doel is om een strategie te ontwikkelen die breed wordt gedragen en duurzaamheid in de windenergie-industrie bevordert.