Nieuwe software voor actief beheer van laagspanningsnetten

Siemens zet opnieuw een belangrijke stap om de energietransitie te versnellen. Het bedrijf presenteerde zijn nieuw ontwikkelde software voor laagspanningsnetten, LV Insights X software.

Trefwoorden: #laagspanning, #netbeheerder, #Siemens, #software, #transitie

Lees verder

Techniek

( Foto: Siemens )

ENGINEERINGNET.BE - Deze nieuwe software stelt netbeheerders in staat om volledige transparantie te krijgen over het laagspanningsniveau van het net, de uitvaltijd met maximaal 30% te verkorten en de netcapaciteit te verhogen door kritieke segmenten te identificeren.

Met de software kunnen distributienetbeheerders (DSO's) automatisch en met aanzienlijk minder inspanning volledige laagspanningsnetmodellen maken en beheren en gegevens benutten om effectievere beslissingen te nemen.

Op die manier kunnen ze een digitale tweeling van het distributienet creëren met reeds bestaande gegevens. De nieuwe software maakt de weg vrij voor aanpasbaar en schaalbaar laagspanningsnetbeheer.