Aquarama Trade Fair verzamelt kennis, technologie en inspiratie

Op 19 oktober 2023 vindt in de Brabanthal in Leuven de achttiende editie van Aquarama Trade Fair plaats. Een leeftijd waarop we onszelf traditioneel als volwassen beschouwen, al hoeft de vakbeurs zichzelf op dat vlak al lang niet meer te bewijzen.

Trefwoorden: #Aquarama, #technolgie, #vakbeurs, #water

Lees verder

Beursnieuws

( Foto: FCO Media )

ENGINEERINGNET.BE - De vaste formule van een ééndaagse beurs met uitgekiend randprogramma staat al jaren op punt en het enthousiasme blijft maar groeien. Naast de watersector zelf vindt nu ook een steeds breder publiek zijn weg naar het evenement.

"Water heeft natuurlijk nog nooit zo sterk op de voorgrond gestaan als vandaag”, verklaart Katja Wijffels van organisator FCO Media het groeiend succes. “De klimaatverandering heeft iedereen attent gemaakt op het belang van water, en meer en meer beseffen we dat er vanuit alle hoeken en domeinen inspanningen geleverd moeten worden. Er is niemand die het alleen kan waarmaken.

Dat is net de kracht van Aquarama: zowel openbare waterinstanties als bijvoorbeeld de industrie en de bouwsector vinden er de nodige kennis, technologie en inspiratie. Niet alleen bij de zowat honderd standhouders, maar tevens tijdens de infosessies en studiedagen van onze partners watercircle.be, VLARIO, AquaFlanders en CEBEDEAU. Zij zorgen voor een belangrijke inhoudelijke verrijking van het beursprogramma.”

Alternatieve waterbronnen
Om de schaarste van (drink)water tegen te gaan en onze natuurlijke waterbronnen te beschermen, zoeken heel wat instanties naar oplossingen op basis van andere waterbronnen zoals regenwater- of grijswaterrecuperatie. Uit een recente enquête van Vlakwa bleek zo bijvoorbeeld nog dat 63% van de Vlamingen gerust met regenwater wilde douchen.

Tijdens Aquarama Trade Fair duikt VLARIO daarom samen met projectpartners Vlakwa, Buildwise, Embuild Vlaanderen en NAV in de voorlopige resultaten van het COOCK-project Waterbewust Bouwen en bespreekt het de belangrijkste opportuniteiten en knelpunten voor hergebruik van zowel regen- en grijs water als bemalingswater.

Psychologische drempel
Ook in de namiddagsessie van CEBEDEAU staat circulair watergebruik centraal, en dat binnen zowel de industrie als op kleinere schaal. Naast voorbeelden uit de brouwerij- en farmaceutische sectoren, komt ook het gebruik van realtime bacteriologische monitoring bij regenwaterhergebruik in een Waalse ecowijk aan bod. “De grootste uitdaging is hier misschien niet de kwaliteit an sich”, meent Robert Bech van het Luikse onderzoeks- en expertisecentrum; “wel de psychologische drempel. Die kan mede door dergelijke metingen weggenomen worden.”

Vlaams Drinkwaterbesluit
Ondertussen hebben burgers, bouwheren, installateurs, gemeenten en andere stakeholders nog steeds rekening te houden met een wetgevend kader. Nu de omzetting van de vernieuwde Europese Drinkwaterrichtlijn in Vlaamse regelgeving stilaan voltooid is, licht Aqua-Flanders tijdens Aquarama Trade Fair enkele van de belangrijkste aspecten van het nieuwe Vlaams Drinkwaterbesluit toe. Daarbij zal aandacht gaan naar onder meer kwaliteit, materiaalbeheer, toegankelijkheid, leveringszekerheid en het nieuwe loodactieplan.

Zowel het beursbezoek als deelname aan de seminaries van VLARIO, AquaFlanders en CEBEDEAU is gratis, maar registratie is verplicht. Enkel het  seminarie van watercircle.be, met focus op de industrie, is betalend.

Praktische info
Waar? Brabanthal Leuven
Wanneer? 19 oktober
Openingsuren? 9.30 u. tot 18 u.
www.aquaramatradefair.be