Elia organiseert tweede Academic Board voor snellere energietransitie

De werkgroep bevordert de samenwerking tussen Elia en diverse universiteiten, werkt samen met hen innovatieve projecten uit, en bespreekt onderwerpen gerelateerd aan de energietransitie, zoals personeelsgebrek.

Trefwoorden: #Elia, #project, #transitie, #werkgroep

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens deze tweede bijeenkomst stonden drie onderwerpen centraal: de strategische richting van Elia en haar ‘Future Study 2050’ die binnenkort gepubliceerd wordt; de co-creatie van Elia's Innovation Roadmap 2025 en de talentuitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, vooral op vlak van aanwerving en bijscholing, en de cruciale rol die de academische wereld kan spelen om deze uitdagingen aan te pakken.

Het departement Innovation van Elia en de leden van de Academic Board identificeerden tijdens de bijeenkomst enkele belangrijke domeinen voor samenwerking: assetbeheer, de bouw van infrastructuur, offshore ontwikkeling, netbeheer en consumer centricity.

Er zijn ook prioriteiten vastgesteld voor gezamenlijke initiatieven, zoals offshore ontwikkeling, efficiënt CAPEX-beheer, flexibiliteit en het behoud van cybersecurity en digitale soevereiniteit.

Wat de ‘Future Study 2050’ van Elia betreft, hebben de leden van de Academic Board de mogelijke hefbomen voor de energietransitie tussen nu en 2050 besproken. Ook de uitdaging om de industrie en tegelijk de assets van eindgebruikers te elektrificeren, kwam aan bod tijdens de bijeenkomst.

De leden benadrukten dat consumenten moeten worden aangemoedigd om flexibiliteit te bieden aan het net via gepaste tariefmechanismen, en dat hiervoor de standaardisering van dynamische tariefvoorschriften belangrijk is.

Verder benadrukten de leden de noodzaak om het EU-kader aan te passen en te integreren op nationaal en regionaal niveau in Europa, ook voor distributienetbeheerders.

Inzake de co-creatie van de Innovation Roadmap 2025 van Elia kwamen deze punten aan bod: de ondergrondse mapping van Elia-installaties, HVDC-vermogenschakelaars en schakelapparatuur; het gebruik van gezondheidsindicatoren voor dispatchingcapaciteit, de multi-objectieve optimalisatie van flexibiliteit en dispatching, en sensoren op kabels.

Elia verwacht dat het stroomverbruik in haar regelzone tegen 2032 met 50% zal toenemen, en wil haar talentenpool de komende jaren met 30% uitbreiden. Tijdens de vergadering werden er talentworkshops gepland met professoren om bestaande aanwervingsmethoden en bijscholingsprogramma’s te verbeteren, en nieuwe methoden en programma’s te verkennen.