Platform voor efficiënte ontmanteling van offshore windparken

TNO lanceert een platform dat eigenaren en exploitanten van offshore windparken helpt om onderbouwde en nauwkeurige beslissingen te nemen, lang voordat windturbines of drijvende zonneparken verwijderd moeten worden.

Trefwoorden: #offshore, #ontmanteling, #platform, #TNO, #windturbine

Lees verder

Nieuws

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - De nieuwe tool van het Nederlandse TNO, genaamd UWiSE Decommission, stelt eigenaren en -exploitanten in staat om de impact van ontmanteling kwantitatief te evalueren op het gebied van operationele details, vaartuigkeuze, vertragingen door weer en allerlei andere variabele factoren.

Gebruikers kunnen zo op basis van de ingevoerde informatie nauwkeurig de kosten en duur van het ontmantelingsproject inschatten.

Ook geeft de module een uitsplitsing van hoe hulpbronnen zijn in te zetten om bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Met de tool kan ook een zogeheten gevoeligheidsanalyse uitgevoerd worden om de gevolgen van bepaalde processen duidelijk te maken en dus verbeteringen in efficiëntie, snelheid, kosten en duurzaamheid toe te passen.

Projectgerelateerde zaken worden gespecificeerd als alle randvoorwaarden aanwezig zijn. Dankzij het vermogen van de tool om de effecten van weersomstandigheden, duur van activiteit en broeikasgasemissies te kwantificeren, worden de risico’s tijdens ontmanteling tot een minimum beperkt.

Ook kan van tevoren in een gesimuleerde omgeving een complete windturbine, met fundering, kabels en hulpcomponenten, of alleen een turbineblad ontmanteld worden.

“Meerwaarde van UWiSE is de mogelijkheid voor eigenaren en exploitanten om samen te werken met TNO, zodat ze innovaties eerder kunnen introduceren, op ontmantelingskosten kunnen besparen en bij kunnen dragen aan het verminderen van de impact op de omgeving,” aldus Simone Mancini, projectmanager windenergie bij TNO.

UWiSE Decommission heeft een Excel invoerbestand voor gedetailleerde projectinformatie, weergegevens van de locatie voor het evalueren van weersafhankelijkheden en een blokdiagram waarin de methodieken van de UI staan.

Terwijl veel zaken vastliggen, kan er overwogen worden om andere middelen te gebruiken of hoe het ontmantelingsproces wordt uitgevoerd, aan te passen.

Je kunt bijvoorbeeld een sneller vaartuig kiezen dat andere beperkingen heeft, of de schepen parallel laten werken in plaats van in serie. Door de gesimuleerde uitkomsten te vergelijken, kan een onderbouwde beslissing genomen worden over de optimale ontmantelingsstrategie.

Het team van TNO is nu bezig met een verificatiecase om UWiSE Decommission te testen en te vergelijken met bestaande modellen.

De tool is ontwikkeld in het kader van het, mede door de EU gefinancierde, EoLO-HUBs project, om waardevolle materialen van windturbinebladen te recyclen.