Onderzoek naar effectiviteit van één zwarte wiek bij windturbines

TNO onderzoekt met sensoren en camera's onder welke omstandigheden vogels tegen een windturbine aanvliegen en of het zwart schilderen van een van de turbinebladen effect heeft op het gedrag van vogels.

Trefwoorden: #onderzoek, #sensor, #TNO, #windenergie, #windturbine

Lees verder

research

( Foto: RWE )

ENGINEERINGNET.BE - Gedurende een jaar worden in twee windturbines, waarbij er één is uitgerust met een zwarte wiek en één niet, sensoren en camera’s geïnstalleerd met het WT-Bird systeem van TNO.

De sensoren zitten in de wieken en registreren aan de hand van trillingen elke aanvaring. De camera’s dienen ter verificatie en soortherkenning.

De beelden brengen ook het gedrag van vogels in de buurt van de turbine in kaart. Zo wil TNO meer inzicht krijgen in het moment dat de vogel met een wiek in aanraking komt.

Ook verwachten de onderzoekers een nauwkeuriger beeld van het aantal aanvaringen te krijgen, omdat het gebied rond de turbines niet overal toegankelijk is voor handmatige zoektochten.

In het systeem op de ongeverfde turbine worden als aanvulling op het WT-bird systeem microfoons toegevoegd om ook akoestisch vogels te detecteren. Om het vlieggedrag in de omgeving van de turbines in kaart te brengen wordt een 3D vogelradar geïnstalleerd.

Alle resultaten worden vergeleken met de metingen vanuit het onderzoek Zwarte Wiek, dat sinds eind 2021 loopt en waarvan de tussentijdse resultaten begin 2024 worden gepubliceerd.

De provincie Groningen en energiebedrijf RWE laten sinds eind 2021 onderzoeken of het zwart verven van één wiek helpt om vogels veilig tussen de windturbines door te laten vliegen.

Onderzoek in Noorwegen toonde aan dat het zwart verven van één wiek 70% minder vogelslachtoffers onder bepaalde soorten vogels oplevert. Onderzocht wordt of dit ook voor Nederland, met andere vogelsoorten en een ander landschap, geldt.

Bij zeven bestaande turbines van RWE in windpark Eemshaven is al één wiek zwart geverfd. In dit onderzoek wordt met de hand geteld hoeveel vogels er mogelijk tegen een turbine zijn aangevlogen.

Dat levert echter slechts beperkt inzicht op in wanneer en hoe dit is gebeurd. Ook is er geen inzicht in eventuele verschillen in het gedrag van vogels rond een turbine mét een zwarte wiek en een turbine zonder zwarte wiek.

Het nieuwe onderzoek van TNO is er op gericht hier wel data over te verzamelen en zo beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van de zwarte wiek. De resultaten van het onderzoek zijn ook belangrijk voor toekomstige windparken op zee waar handmatig tellen niet mogelijk is.

Partners in dit project zijn private partijen in de windindustrie (RWE, Vattenfall, StatKraft, Eneco, Pure Energie en Groningen.NL Energy), overheden (ministerie van EZK/LNV, Rijkswaterstaat en de provincies Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland) en de natuursector (Vogelbescherming).