Toenemend aantal polsbreuken roept om slimmere ondersteuning

Specifix, een nieuwe spin-off van UAntwerpen, imec en MoRe Institute, introduceert innovatieve software voor geautomatiseerde 3D-planning voor fixatie van polsfracturen. Hiervoor bestaat grote internationale belangstelling.

Trefwoorden: #3D, #chirurg, #imec, #software

Lees verder

Techniek

( Foto: Specifix )

ENGINEERINGNET.BE - Letsels veroorzaakt door een val behoren tot de meest voorkomende gezondheidsproblemen op oudere leeftijd. Daarnaast nemen ook verkeers- en sportongevallen toe bij de actieve bevolking.

De vraag naar chirurgische ingrepen verdubbelt daarom naar verwachting de komende tien jaar en zal de wereldwijde capaciteit van chirurgen overtreffen, waardoor al overbelaste medische faciliteiten extra onder druk komen te staan.

Hun software helpt chirurgen de beste gepersonaliseerde implantaten te selecteren om polsfracturen te stabiliseren. De keuze voor een implantaat op maat kan potentieel onnodig lange operaties vermijden, de blootstelling aan straling verkorten en betere resultaten opleveren.

Preoperatieve planning op maat bespaart tot wel twintig minuten in de operatiekamer, wat de ziekenhuiskosten vermindert en chirurgen de mogelijkheid biedt om meer operaties uit te voeren. Ook leidt dit tot een sneller en beter herstel met minder complicaties.

Specifix is bedacht door prof. dr. Matthias Vanhees. Als handchirurg in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het ORTHOCA (AZ Monica), waar men veel ervaring heeft met 3D-technologie, kende hij al de voordelen van preoperatieve planningssoftware.

“Het ontbrak echter aan volautomatische software, want elke patiënt en elk breukpatroon is anders”, aldus Vanhees. Om de kerntechnologie voor deze software te ontwikkelen, werkte Vanhees samen met Vision Lab.

Deze onderzoeksgroep van imec aan UAntwerpen wordt geleid door prof. dr. Jan Sijbers, en is gespecialiseerd in analyse van 3D-beelden en AI.

Deze software stroomlijnt nu het hele proces van preoperatieve planning tot operatie in enkele minuten. In tegenstelling tot bestaande alternatieven is dit snel en volledig automatisch. Daardoor vereist de software geen speciaal getrainde externe operator, wat kosten en tijd uitspaart.

Chirurgen kunnen de software online raadplegen, waardoor deze vanaf elke plek ter wereld 24/7 te gebruiken is. Via het platform uploadt de chirurg een CT-scan en daarna ontvangt hij of zij de 3D-visualisatie van de breuk, en de beste plaatselectie en positionering.

Handchirurgen van de Verenigde Staten tot Australië hebben al bevestigd dat ze deze tool in hun klinische praktijk nodig hebben. De software wordt in de toekomst uitgebreid naar andere gewrichten.

Specifix is geselecteerd voor het prestigieuze imec.istart acceleratorprogramma. Daarbij komen investeringen vanuit het imec.istart Fonds, het Bluehealth Innovation Fund en UAntwerpen. Het ontving ook steun van de Stad Antwerpen om strategische cofounders aan te trekken.