Vlaanderen steunt von Karman Institute voor onderzoek rond energietransitie

Om de uitdagingen van de klimaatverandering versneld aan te pakken, gaan de Vlaamse Overheid en het von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI) samenwerken op het gebied van energietransitie. Er wordt hiervoor 4 miljoen euro uitgetrokken.

Trefwoorden: #decarbonisatie, #energie, #transitie, #von Karman

Lees verder

Nieuws

( Foto: malp - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - VKI zal onderzoek verrichten rond de optimisatie van de performantie van elektrolyse, rond  waterstofproductie door het geëlektrificeerd kraken van lichte molecules zoals ammoniak of methaan, en rond het ontwerpen van brandstoftanks voor vloeibare waterstof.

Met het eerste onderwerp wil het instituut een bijdrage leveren aan een economisch interessante productie van groene waterstof; het tweede onderwerp is een noodzakelijke technologie om energie via de toekomstige Vlaamse hubs in te voeren onder de vorm van ammoniak, en met het derde onderwerp wordt gekeken naar het decarbonizeren van transporttoepassingen.

In het domein van de wind-energie zal VKI inzetten op de ontwikkeling van performante modellen die een goede voorspelling kunnen geven van de energie-opbrengsten van offshore windparken, met turbines die vast opgesteld staan op de zeebodem, maar evengoed verder in zee met turbines op drijvende platformen.

Hun onderzoeksactiviteiten zullen van start gaan vanaf begin 2024 en zullen 2 jaar steun genieten (in totaal 4 miljoen euro).

Het von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI), gevestigd in Sint-Genesius-Rode, is een wereldvermaard onafhankelijk onderzoekscentrum gespecialiseerd in stromingsleer (“Fluid Dynamics”).