Privaat 5G-netwerk voor ziekenhuis AZ groeninge

Het az groeninge ziekenhuis in Kortrijk en Proximus NXT stelden in primeur voor de Benelux een pilootproject voor waarbij 5G-toepassingen zullen worden getest in een reële ziekenhuisomgeving. Ook de federale overheid zet hier haar schouders onder.

Trefwoorden: #5G, #gezondheidszorg, #privaat netwerk, #ziekenhuis

Lees verder

Techniek

( Foto: az groeninge )

ENGINEERINGNET.BE - De uitbouw van een privaat 5G-netwerk op de ziekenhuiscampus kadert in het project H.E.A.L.T.H., of voluit High-speed Enabled Advanced Life-Saving 5G Technological Hospital.

Met dit project willen Proximus NXT en az groeninge een revolutie teweegbrengen in de gezondheidssector door waardevolle 5G-use cases in verschillende domeinen te testen en te implementeren.

De kennis en expertise die daaruit voortvloeien, kunnen een voorbeeld en inspiratiebron vormen voor andere ziekenhuizen.

De focus ligt op toepassingen rond zorg op afstand, klinische communicatie en data & training. Zo zal het potentieel van 5G voor robotchirurgie, voor het monitoren van de gezondheidstoestand van patiënten via biosensoren en voor slimme alarmering van verpleegkundigen en hulpverleners worden getest.

Verder ondersteunt het project toepassingen die de medische beeldvorming ondersteunen, bijvoorbeeld door röntgenbeelden om te zetten naar een AR/VR-omgeving, en kennisuitwisseling bevorderen, bijvoorbeeld door operaties te streamen en beschikbaar te maken voor collega’s, aspirant-dokters en kennisinstellingen.

Daarnaast omvat het project verschillende toepassingen voor trainingsdoeleinden, zoals agressietraining, om zorgpersoneel beter voor te bereiden op onvoorziene situaties.

Met behulp van AI en machine learning op een private Edge-cloudinfrastructuur kunnen de trainingen gaandeweg verder worden verfijnd en afgestemd op de opleidingsnoden.

Naast deze twee zijn ook VIVES Hogeschool (kennisuitwisseling), MediAventures (streamen van operaties), Televic (slimme alarmering) en One Bonsai (virtuele trainingsomgeving) partners in dit project.

Het H.E.A.L.T.H-project werd eind 2023 geselecteerd voor subsidiëring door de federale overheid, in het kader van een projectoproep op initiatief van minister De Sutter en de FOD Economie.