Proeftuin met nieuwe innovatieve technologieën voor zorg opgestart

Innovatieve technologieën zoals virtual- en augmented reality, digitale werkinstructies en slimme tilhulpsystemen kunnen een belangrijke rol spelen in het werkbaar maken en houden van jobs in alle sectoren.

Trefwoorden: #Flanders Make, #jobs, #proeftuin, #werkbaar, #zorg

Lees verder

Nieuws

( Foto: Flanders Make )

ENGINEERINGNET.BE - Bij het woonzorgcentrum “De Wingerd” in Leuven werd de proeftuin “Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren” opgestart.

Voor deze proeftuin, die zal lopen tot eind 2026, wordt 3,16 miljoen euro vrijgemaakt en onderzoeksinstellingen Flanders Make en imec zullen samen met hogescholen Thomas More, PXL en UCLL instaan voor de uitvoering.

De projectpartners engageren zich tot het bouwen van technologie-demonstratoren en het delen van inzichten via allerhande communicatieacties.

Daarnaast zetten ze minstens vijf pilootprojecten op in diverse Vlaamse zorgvoorzieningen. De focus ligt daarbij op de geregionaliseerde zorg- en welzijnssector, meer bepaald kinderopvang, jeugdhulp, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

In een eerste fase worden via bevragingen de noden en behoeften van zorgvoorzieningen op vlak van werkbaar werk in kaart gebracht. Deze vormen de input voor de ontwikkeling van relevante technologie-demonstratoren.

Positief geëvalueerde technologieën (of succesvolle “proof-of-concepts” uit het werkveld) worden opgenomen in één van de pilootprojecten. De selectie van zorgvoorzieningen die willen deelnemen aan een pilootproject gebeurt via een doorlopende oproep vanuit de projectuitvoerders.