Injectie van 64 miljoen euro in West-Vlaamse economie

Het GTI (Geïntegreerde Territoriale Investering)-mechanisme mobiliseert Europese middelen voor regio’s met een duidelijke regionale strategie om concrete maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een eerste reeks projecten staat nu klaar.

Trefwoorden: #economie, #EFRO, #investering, #POM, #project, #West-Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: POM West-Vlaanderen )

ENGINEERINGNET.BE - De GTI is een concept geïntroduceerd door de Europese Commissie dat binnen het Europese programma EFRO Vlaanderen wordt toegepast.

Het vormt een aparte enveloppe aan Europese middelen gekoppeld aan een specifieke regionale strategie. Zo werd aan het economisch beleidsplan dat het economisch agentschap van de Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, uittekende een budget van 25,7 miljoen euro aan Europese middelen toegekend.

Met tal van partners wordt de provinciale strategie vertaald in uitgekiende projecten. De Europese middelen, die 40% van de kosten kunnen dragen, leggen zo de basis voor een totale investering van ruim 64 miljoen euro.

Vorig jaar werd een eerste reeks van projecten uitgewerkt die innovatie in de West-Vlaamse industriële speerpuntsectoren bevorderen.

Drie projecten staan op stapel voor de uitbouw van Food Innovation Park, het wetenschapspark rond voeding & gezondheid in Roeselare. Met de bouw van een incubator kunnen ondernemers met een voedingsidee uitgroeien tot een bloeiende onderneming.

De al aanwezige onderzoeksinfrastructuur wordt verder uitgebreid. Ook VEG-i-TEC, het onderzoekscentrum van UGent voor de aardappel- en groenteverwerkende industrie in Kortrijk wordt met bijkomende investeringen versterkt.

Door de bestaande labs en infrastructuur van West-Vlaamse kennisinstellingen uit te breiden en de uitbouw van een Digital Healthcommunity wordt vanuit Brugge de basis gelegd voor een doorgedreven samenwerking met West-Vlaamse bedrijven en zorgactoren.

Recyclage blijft ook een belangrijk aandachtspunt. West-Vlaanderen investeert om producten, samengesteld uit meerdere materialen, beter te recycleren. De focus ligt hierbij op het identificeren, slim ontmantelen en scheiden van storende componenten via geavanceerde processen.

Voor de maakindustrie is de transformatie naar industrie 4.0 cruciaal. Dit proces wordt versneld met het aanschaffen van mobiele apparatuur voor het uitvoeren van meet- en testcampagnes bij productiebedrijven.

Om aan de groeiende marktnoden te voldoen, wordt eveneens verder geïnvesteerd in een uitbreiding van de testinfrastructuur op zee bij het maritiem testplatform Blue Accelerator voor de kust van Oostende.

Die ligging aan de Noordzee geeft ook een boost aan een andere sterk ontluikende industrie: de dronesector. Eén van de toepassingen is gericht op de werking en onderhoud van offshore windmolenparken. Ook wordt extra onderzoeks- en testuitrusting voorzien voor het drone-innovatiecentrum Drone Dock in Oostende.