Siemens zet schouders onder EU Biotech Campus

Als trainingspartner van de EU Biotech Campus zal Siemens, in de Digital Twin Academy van het opleidingscentrum, zijn expertise over digitaltwin-technologie delen met professionals uit de lokale industrie en ver daarbuiten.

Trefwoorden: #campus, #digital twin, #opleiding, #Siemens

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Siemens )

ENGINEERINGNET.BE - Via het partnerschap wil Siemens bewustwording rond het potentieel van digital twins bevorderen en koestert het de ambitie om samen met EU Biotech Campus te bouwen aan een ecosysteem dat de adoptie van digitaltwin-technologie in de sector helpt versnellen om zo de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden.

De EU Biotech Campus, gelegen in Gosselies nabij Charleroi, wordt een uniek state-of-the-art opleidingscentrum dat de duurzame groei van de gezondheids- en biotechsector in België moet stimuleren.

Als internationaal vlaggenschipproject biedt het daarom ultramoderne infrastructuur voor de ontwikkeling van professioneel talent met de nieuwste digitale vaardigheden en biomanufacturing skills.

De EU Biotech Campus is een van de strategische investeringen van het Belgische herstel- en veerkrachtplan, dat in 2021 werd goedgekeurd door de Europese Commissie en in 2025 operationeel zal zijn.

De Belgische biotechsector zit in de lift. Om die groei aan te houden, is het van cruciaal belang dat de toestroom van talent niet stilvalt en de mensen actief in het werkveld zich continu blijven ontwikkelen. Digitale vaardigheden en kunnen werken met de meest recente technologieën, spelen hierin een sleutelrol.

“Het ontwikkelen en produceren van producten in de biotechsector wordt alsmaar complexer”, getuigt Thierry Van Eeckhout, Senior Vice-President en Head Siemens Digital Industries België-Luxemburg. “De vraag rijst dan ook hoe we de go-to-market van producten zo kort en kostenefficiënt mogelijk kunnen houden. Het antwoord schuilt in digitalisering, niet het minst in de kracht van digitaltwin-technologie.”

“Deze technologie laat toe om met behulp van geavanceerde modellering en machine learning het gedrag van een systeem of proces te beschrijven en in een virtuele omgeving te simuleren, en dit over de hele levenscyclus van een product. Met andere woorden, dankzij digital twins wordt fysieke trial-and-error grotendeels overbodig, waardoor men sneller tot robuuste productieprocessen kan komen, zonder kwaliteitsverlies of productieverspilling door overbodig experimenteren.”

Digital Twin Academy
Met een jarenlange ervaring op het vlak van digitaltwintechnologie en de toepassing ervan in uiteenlopende vakdomeinen, zet Siemens samen met EU Biotech Campus de schouders onder een Digital Twin Academy en zal het bedrijf als trainingspartner van de campus op recurrente basis opleidingen geven aan professionals die in het omringende biopark te Gosselies actief zijn bij biotechspelers als GSK, UCB, Takeda, Univercells, Thermofisher en Catalent.

"Voor de biotechsector is de ontwikkeling van bekwame professionals essentieel. Met de Digital Twin Academy willen we inzicht geven in en toegang bieden tot geavanceerde digitale process twin-technologieën. Door samen te werken met Siemens, een leider op dit gebied, willen we de biotechsector naar nieuwe hoogten van innovatie en expansie tillen", getuigt Frédéric Druck, voorzitter van de Raad van Bestuur van EU Biotech Campus en Managing Director bij Essenscia wallonië.

De trainingen zullen nog voor de zomer van start gaan. Daarnaast wordt op de campus ook een praktijkruimte ingericht waar professionals hands-on kunnen kennismaken met de technologie. Siemens en EU Biotech Campus ondertekenden hiervoor een Memorandum of Understanding in het bijzijn van Eurocommissaris voor Economische en Financiële Zaken Paolo Gentiloni en Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen.

Ecosysteem
Naast het opleiden van talent in het werkveld, wil Siemens via dit partnerschap vooral ook awareness creëren rond het potentieel van digital twins in de biosector.

“Siemens is verheugd om als partner samen met EU Biotech campus de schouders te zetten onder de Digital Twin Academy”, vertelt Thierry Van Eeckhout. “Digitaltwintechnologie vormt een van de hoekstenen van het Siemens-portfolio en speelt als innovatie een cruciale rol voor de industrie om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.”

“De verdere digitalisering van de Belgische en Europese biotechsector blijft echter van groot belang, maar die heeft alleen kans op slagen als ze wordt gedreven door samenwerking en een breed ecosysteem van beloftevolle bedrijven, duurzame visies en voldoende talent in het werkveld. We zijn dan ook fier om via de Academy onze expertise rond digital twins te delen met professionals en op die manier de groei van en innovatie in de biotechsector kracht bij te zetten.”