Computer Vision Technology zal productiviteit Europese bedrijven transformeren

Europese besluitvormers voorspellen dat Computing Vision-toepassingen, aangedreven door vooruitgang in generatieve AI, bedrijven zullen helpen om in 2024 en de komende drie jaar door het glazen plafond van de productiviteit te breken.

Trefwoorden: #AI bedrijven, #computer, #technologie, #transformatie, #vision

Lees verder

Nieuws

( Foto: Panasonic )

ENGINEERINGNET.BE - Het geroezemoes rond kunstmatige intelligentie (AI) doordrenkt het medialandschap, van de snelle evolutie van generatieve AI en ChatGPT tot EU-regelgeving die het gebruik ervan vormgeeft, en de ontluikende reeks innovatieve en creatieve tools die een revolutie teweegbrengen in video- en beeldbewerking.

De tastbare impact op de productiviteit en financiële statistieken is tot nu toe echter ongrijpbaar gebleven.

Maar sommige recente onderzoeken suggereren dat alles op het punt staat te veranderen. In de voorhoede van deze transformatie staat Computer Vision-technologie, klaar om het voortouw te nemen bij het realiseren van het volledige potentieel van AI, en mogelijk zelfs de voorspellingen van Gartner Hype Cycle te overtreffen. En voor Europese bedrijven had het niet op een beter moment kunnen komen.

In het afgelopen decennium is de productiviteitsgroei grotendeels gestagneerd. Ondanks technologische vooruitgang en toename van het opleidingsniveau en de vaardigheden van de beroepsbevolking, is de verwachte stijging van de productiviteit achtergebleven.

Economische analisten wijzen op een complex web van factoren die bijdragen aan deze stagnatie, waaronder verouderde infrastructuur, regelgevende belemmeringen en een aarzeling om digitale transformatie in alle sectoren volledig te omarmen.

De nasleep van de financiële crises en de aanhoudende uitdagingen als gevolg van geopolitieke onzekerheden hebben het landschap verder gecompliceerd, wat heeft geleid tot voorzichtige investeringsstrategieën en een focus op stabiliteit op korte termijn in plaats van innovatie op lange termijn.

Maar tegen deze achtergrond lijkt de acceptatie van Computer Vision-technologie, aangedreven door vooruitgang in generatieve AI, bedrijven te helpen eindelijk het glazen plafond van de productiviteit te doorbreken.

Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door Panasonic, onder zakelijke besluitvormers op het gebied van AI blijkt een opvallende consensus: de implementatie van Computer Vision-toepassingen zal de productiviteit de komende drie jaar naar verwachting met gemiddeld 42% verhogen.

Met name de productiesector staat aan de vooravond van een transformatie met verwachte productiviteitsstijgingen tot 52%. Het lijkt erop dat Computer Vision goed op weg is naar het Plateau of Productivity dat wordt geïdentificeerd in Gartner's Hype Cycle for AI.

The eyes of AI
Computer Vision, vaak omschreven als de 'eyes of AI', stelt computers en systemen in staat om zinvolle informatie uit digitale beelden te halen. Deze technologie observeert, identificeert, classificeert, volgt en interpreteert beelden tot bruikbare 'kennis' voor verdere analyse door mensen of complementaire AI-systemen.

De veelzijdigheid van Computer Vision komt duidelijk tot uiting in de wijdverbreide toepassing ervan in tal van bedrijfsafdelingen, van reparaties en onderhoud, bewaking van productielijnen en kwaliteitscontrole tot beveiliging, gezondheid en veiligheid, logistiek, supply chain management, real-time projection mapping en het volgen van mensen.

Dit brede spectrum aan gebruiksscenario's onderstreept het transformatieve potentieel van Computer Vision-technologie.

Er moeten nog barrières worden overwonnen
Het is echter niet allemaal koek en ei. Ondanks hun enthousiasme voor de technologie, stonden de respondenten van het onderzoek nog steeds voor aanzienlijke uitdagingen bij het inzetten van deze technologie.

Het gebrek aan externe specialistische ondersteuning en moeilijkheden bij het opbouwen van Computer Vision-expertise binnen organisaties komen naar voren als de belangrijkste barrières, genoemd door respectievelijk 37% en 33% van de respondenten.

Bovendien roept de inzet van AI-aangedreven Computer Vision-toepassingen aanzienlijke ethische bezwaren op, waarbij gegevensbeveiliging, persoonlijke privacy, bewaking, gebrek aan bedrijfsbegeleiding en angst voor het verlies van banen de grootste zorgen zijn bij bedrijven.

Bredere generatieve AI in opmars
Maar organisaties lijken vastbesloten om deze uitdagingen te overwinnen voor de productiviteitswinst. En het enthousiasme voor AI stopt niet bij Computer Vision; de bredere acceptatie van generatieve AI neemt ook toe.

Volgens het onderzoek vindt meer dan twee derde (67%) van de respondenten het gebruik van generatieve AI belangrijk voor hun bedrijf. Met meer dan een derde (37%) die al de vruchten plukt van geïmplementeerde oplossingen, en een even groot deel in de plannings- of implementatiefasen, is de inzet van AI al sterk aanwezig.

Slechts een minderheid blijft aarzelen en denkt nog steeds na over de bredere uitdagingen en overwegingen die gepaard gaan met de integratie van AI in het bedrijf.

Uit dit laatste onderzoek blijkt duidelijk dat bedrijfsleiders zien dat Computer Vision-toepassingen een grote kans bieden voor Europese bedrijven. Een kans om de barrières voor productiviteitsgroei te overwinnen door complexe processen te automatiseren, de besluitvorming te verbeteren met diepgaande data-inzichten en innovatieve diensten en producten te bevorderen.

Het symboliseert een bredere verschuiving naar een toekomst waarin technologie en menselijke vindingrijkheid worden gecombineerd om de productiviteitsstagnatie te overwinnen die het Europese economische landschap heeft geteisterd.