15 miljoen euro voor innovaties in de land- en tuinbouw

VLAIO steunt 15 nieuwe projecten, waarbij kennisinstellingen de krachten bundelen om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de land- en tuinbouwsector.

Trefwoorden: #landbouw, #subsidie, #tuinbouw, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: This is engineering - unsplash.com )

£ENGINEERINGNET.BE - De doelstelling van deze trajecten is om vanuit een concreet probleem of vraaggedreven opportuniteit innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven uit de land- en tuinbouw.

De oplossingen moeten op relatief korte termijn toepasbaar zijn, en een duidelijke economische of maatschappelijke meerwaarde hebben.  

Kenmerkend voor de trajecten is de geïntegreerde aanpak. Alle activiteiten van kennisverwerving tot kennisdiffusie komen in aanmerking voor steun.

De trajecten streven naar een sterke betrokkenheid van ondernemingen uit de doelgroep tijdens de uitvoering van het traject en bij de realisatie van de doelstellingen.

In deze oproep werden 40 projectaanvragen geëvalueerd voor een totale gevraagde subsidie van 36,36 miljoen euro. Onlangs besliste het Fonds voor Innoveren en Ondernemen over de projecten die in aanmerking komen voor subsidie.

Na evaluatie en selectie worden 15 projecten gesteund voor een subsidiebedrag van 14,9 miljoen euro en worden 3 projecten op een reservelijst geplaatst.

Een selectie van de gefinancierde trajecten:

  • Nieuwe technologieën en AI voor optimaal gewasmanagement in de sierteelt. Partners: ILVO,  UGent en Viaverda.
  • Digikas: data-gedreven teeltmanagement voor de optimalisatie van teeltacties in de glastuinbouw. Partners: Inagro, KU Leuven, UGent en Thomas More.
  • ie-LICHT: Innovatieve en Energiebesparende lichtstrategieën voor de glastuinbouw. Partners: KU Leuven, Inagro, Proefcentrum Hoogstraten en Viaverda.
  • LILA: Beperking van bodem lachgasemissies: innovatieve mitigatiemaatregelen voor de Vlaamse landbouw en ontwikkeling van regionale emissiefactoren. Partners: ILVO, UGent en Boerenbond Projecten.