Klimaatbelofte groene waterstof niet altijd waar te maken

Alleen als groene waterstof uit zeer schone elektra en in de regio wordt gemaakt, kan het echt bijdragen aan minder CO2-uitstoot, aldus de Nederlandse Radboud Universiteit en TU Eindhoven.

Trefwoorden: #groen, #klimaat, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: malp - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Bedrijven investeren momenteel in het ontwikkelen van groene waterstof in landen waar goedkoop groene stroom is op te wekken, zoals Namibië en Brazilië.

Ook heeft de EU het doel om in 2030 10 miljoen ton groene waterstof te produceren, en 10 miljoen ton te importeren.

Onderzoeker Kiane de Kleijne van TU Eindhoven berekende daarom voor ruim 1000 geplande groene waterstofprojecten de broeikasgasemissies die gepaard gaan met de productie van groene waterstof, inclusief het fabriceren van bijvoorbeeld zonnepanelen, windturbines en batterijen om stroom te leveren, en het vervoer via pijpleidingen of per schip.

Voor de productie van waterstof is erg veel stroom nodig. "Alleen als je groene energie gebruikt, kan dit emissiereductie opleveren", aldus De Kleijne.

"Zelfs dan tellen de emissies van alleen al de fabricage van windturbines en zonnepanelen flink op. Als je op die manier de hele levenscyclus bekijkt, leidt groene waterstof niet altijd tot CO2-winst."

"De CO2-winst is meestal hoger als je windenergie gebruikt dan wanneer je zonne-energie gebruikt. Dit zal verder verbeteren in de toekomst, als meer duurzame energie wordt gebruikt bij de fabricage van windturbines, zonnepanelen en staal voor elektrolysers."

Waterstofproductie resulteert in de laagste emissies op plekken met veel zon of wind, zoals in Brazilië of Afrika. Die waterstof moet daarna naar Europa vervoerd worden: dat is technologisch een uitdaging en kan zorgen voor veel extra uitstoot.

"Transport van groene waterstof over grote afstanden draagt zoveel bij aan de totale emissie, dat een groot deel van de CO2-winst van productie op verre, gunstige locaties, teniet wordt gedaan", zegt De Kleijne.

Voor korte afstanden blijken transportemissies het laagst bij pijpleidingen, voor lange afstanden bij het verschepen van vloeibare waterstof.

Momenteel houden rekenmethoden die de basis vormen voor regelgeving veelal geen rekening met de uitstoot van wat er gefabriceerd moet worden om waterstof te produceren, zoals zonnepanelen en elektrolysers, noch met waterstoflekkage tijdens vervoer.

Daardoor lijkt het alsof groene waterstof niet veel uitstoot veroorzaakt, maar dat is dus lang niet altijd zo. De Kleijne: "Door de uitstoot van de hele levenscyclus te analyseren, kunnen we een betere afweging maken tussen technologieën, en kunnen we identificeren waar in de keten verbeteringen mogelijk zijn."