• 22/06/2012

Metalen herboren uit as (+video)

Succes pilootinstallatie biometallurgie leidt in 2013 tot eerste industriële verwerkingsinstallatie, gebouwd op de bedrijfssite van Comet Traitements.

Trefwoorden: #biometallurgie, #gemme, #metallurgie, #phoenix, #ulg

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.BE -- 80 à 85 % van de onze auto’s worden op dit moment gerecycleerd, maar dat is nog niet genoeg. Een Europese richtlijn stelt namelijk dat het moet gaan over 95 % tegen 2015.

Om daartoe te komen, is in het kader van het Marshall-plan 6,5 miljoen euro, over drie jaar, besteed aan het project ‘Phoenix’. Tot de projectpartners behoort de firma Comet Traitements, een firma die zich bekommert om de de recyclage van metaalafval. Andere deelnemers zijn Innovatech, en het labo GeMMe (Génie Minéral, Matériaux et Environnement) van de Université de Liège.

In GeMMe ontwikkelde men een compleet nieuw procédé van behandeling via biometallurgie van residuën die overblijven na het slijpen. Het gaat over deeltjes van minder dan 1 mm.

Het biometallurgische uitloogproces behandelt de stroom residuën in de bioreactor; daarin worden de verschillende metallische deeltjes selectief geëxtraheerd door een katalytische oplossing die wordt aangemaakt door micro-organismen.

Een prototype van de reactor is intussen gemonteerd in de faculteit toegepaste wetenschappen. Hij verwerkt dagelijks vier kilogram snijresten. Volgens Ir. David Bastin, Projectverantwoordelijke bij GeMMe, zijn «de resultaten erg bemoedigend.»

Het procédé leidt tot de productie van elektrolytisch koper en zink met hoge zuiverheidsgraad, en van hogere concentraties lood, tin en edele metalen. De valorisatie van deze metalen is dan niet meer veraf. «Het gaat ook over een procédé op lage temperatuur, dat niet veel energie verbruikt, » preciseert Bastin.

Het staat overigens nu reeds vast dat deze stap een vervolg zal kennen. In 2013 zal een eerste industriële verwerkingsinstallatie worden gebouwd op de bedrijfssite van Comet Traitements, te Obourg.


(KV) (foto ULg)

Klik hier om de video te bekijken