• 28/08/2012
  • |     BB

'Warehousing helemaal zonder mensen zal onhaalbaar blijven'

Juryvoorzitter de Coster van Logistica Awards: "Vraag naar duurzame oplossingen in logistiek groeit, maar weinigen willen er substantieel meer voor betalen".

Trefwoorden: #de coster, #logistica award, #logistiek, #orderpicking, #Warehousing

Lees verder

Magazine

( Foto: VNU Exhibitions )

ENGINEERINGNET - Duurzaamheid, ergonomie en nieuwe, modulaire automatiseringsconcepten die geschikt zijn voor lagere volumes. Dat zijn volgens professor René de Koster drie thema’s die de ontwikkelingen in material handling de komende tijd gaan domineren.

Met name het derde thema - nieuwe vormen van automatisering - is nieuw. Niet alleen de opmars van e-commerce, ook andere ontwikkelingen vragen om slimme geautomatiseerde systemen voor kleinere volumes met veel flexibiliteit.

René de Koster, hoogleraar Logistics and Operations Management aan de Rotterdam School of Management, ziet beetje bij beetje de vraag naar duurzame oplossingen groeien. Aandrijvingen van conveyors die uitgezet worden als ze niet worden gebruikt; energieterugwinning; zuinigere motoren. Maar ook producten en materialen die je kunt hergebruiken. “Het zou sneller mogen gaan, maar je merkt dat velen ermee bezig zijn.”

Professor de Koster is juryvoorzitter van Logistica Award, die tijdens de gelijknamige Nederlandse vakbeurs in 2012 wordt uitgereikt. Hij denkt dat bedrijven die voor duurzame oplossingen kiezen daarmee uiteindelijk hun total cost of ownership omlaag brengen.

Tegelijkertijd constateert hij echter dat de bereidheid om hier extra voor te betalen, klein is. “Weinigen willen er substantieel meer voor betalen. De vaak hogere aanloopkosten moeten zich in een korte tijd terugverdienen.”

Nieuwe automatisering
Ook bij automatisering gaat het om kosten. Hier ziet hij een heel nieuwe trend, namelijk het ontstaan van nieuwe vormen van automatisering, vaak een combinatie van opslag, handling en besturing.

Het zullen ook meer en meer modulaire systemen zijn, die je kunt opschalen afhankelijk van de behoefte. Hiermee komt automatisering van goederenstromen in magazijnen binnen handbereik van de partijen met kleinere volumes.

René de Koster: “Volledig manloze magazijnen zijn er al langer, maar de kosten daarvan zijn zo hoog dat het voor de kleinere partijen niet haalbaar is. Daarom zijn deeloplossingen die je kunt opschalen interessant.”

Onder andere de opmars van webwinkels zal deze ontwikkeling stimuleren. Vaak beginnen webwinkels klein, met manueel bediende magazijnen. “Als het volume toeneemt, loont het zich al snel om met mechanisering en informatisering kosten te besparen.” Volgens hem kunnen veel kleinere partijen hier nog winst boeken door mechanisering en informatisering.

Logistiek blijft mensenwerk
Warehousing en orderpicking helemaal zonder mensen zal voor veel partijen onhaalbaar blijven. Logistiek blijft mensenwerk. Daarom ziet René de Koster ergonomie als een derde trend die een stempel blijft drukken op de ontwikkelingen.

“Men is zich bewust van het belang om de mensen die in magazijnen werken te behouden voor dit werk door het niet te zwaar te maken.” Aandacht voor ergonomie is niet alleen goed voor de medewerkers, indirect daarmee ook voor de productiviteit en flexibiliteit van de magazijnen. Ergonomie versterkt de productiviteit, is De Kosters overtuiging.

Material handling onderbelicht
Goederenstromen in magazijnen verdienen in de ogen van de Rotterdamse hoogleraar meer aandacht. Ze zijn onderbelicht. Als er in Nederland aandacht is voor logistiek, dan gaat die uit naar transport, synchromodaliteit, service en supply chain finance, niet naar opslag en overslag van goederen. De Rotterdam School of Management heeft daarom vorig jaar samen met de stichting Logistica het initiatief genomen voor het Material Handling Forum (MHF), dat enerzijds de kloof tussen praktijk en wetenschap wil dichten, anderzijds het thema op de (Europese) kaart wil zetten. Want ook in Europese onderzoeksprojecten komt het woord material handling niet voor, terwijl de EU tot 2020 wel miljarden investeert in logistieke programma’s. Als het aan de Rotterdamse hoogleraar ligt, zal een deel van dat geld besteed worden aan projecten op het gebied material handling in magazijnen.

Onderzoek orderpicking
Een concreet project in Nederland start dit najaar en brengt voor- en nadelen van systemen en tools voor orderpicking in kaart. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het MHF, een consortium van bedrijven, ROC Zadkine en de Erasmus universiteit.

“Hierin kijken we ook naar de menselijke factor in het magazijn”, benadrukt De Koster. Want met innovatieve oplossingen kun je magazijnmedewerkers minder belasten, handlingkosten reduceren en magazijnen flexibiliseren.

René de Koster: “Qua material handling hebben we in Nederland een steek laten vallen. Aanbieders concurreren te veel met elkaar in plaats van samen te werken. En de grote logistieke dienstverleners in Nederland zijn veelal partijen in buitenlandse handen, daar zit dan ook de kennis.” Die moet terugkomen naar Nederland.


ACHTERGROND
De drie aangehaalde trends komen in 2012 terug in de inzendingen voor de Logistica Award, waarbij de juryvoorzitter benadrukt dat ogenschijnlijk kleine zaken die ingezonden zijn heel interessant zijn. “De inzendingen variëren van simpele maar wel hele slimme en innovatieve ideeën tot complexe systemen. Er zijn zes goede inzendingen geselecteerd.” Gekoppeld aan de uitreiking van de Logistica Award organiseert de stichting Logistica op donderdag 15 november een seminar dat vrij toegankelijk is voor de beursbezoekers.

Logistica 2012, van 13 tot en met 16 november, Jaarbeurs in Utrecht.