• 21/12/2012

Regelkleppen helpen bij geluidsoverlast en drukverlies - persbericht

Afval Energie Bedrijf (AEB) liep tegen problemen aan in de Hoogrendement Centrale. HITMA Process hoorde over hun trajecteisen en kwam met een passend advies; Zikesch-regelkleppen.

Lees verder

Productnieuws

De Hoogrendement Centrale in het Westelijk Havengebied van Amsterdam zal dankzij de producten van HITMA Process voortaan gevrijwaard zijn van geluidsoverlast en ongecontroleerd drukverlies tijdens een turbinetrip.

Door de installatie van hoge druk regelkleppen van Zikesch zal de stoomdruk in het hoge druksysteem gehandhaafd blijven en behoort ongecontroleerd drukverlies tot het verleden.

Zowel de Hoogrendement Centrale als de Afvalenergiecentrale zijn van groot belang voor de afvalverwerking van Amsterdam en omliggende gemeentes.

Ze worden geëxploiteerd door het Afval Energie Bedrijf (AEB) en hebben een verwerkingscapaciteit van ruim 1.400.000 ton afval per jaar.

Overlast en drukverlies tijdens turbinetrip
AEB liep tegen een probleem aan in de Hoogrendement Centrale. Voor het ontvangen van hoge druk stoom in de centrale werd gebruik gemaakt van reduceerstations en een noodcondensor voor beide verbrandingslijnen.

Deze installatie zou direct in werking moeten treden bij een turbinetrip. In de praktijk bleek dat de koelwaterflow naar de noodcondensator niet snel genoeg opstartte. Hierdoor voerden de reduceerstations niet direct de stoom af.

Het gevolg hiervan was niet alleen een snelstijgende druk, ook werden de veerveiligheden van beide verbrandingslijnen aangesproken en geopend. Naast de (inpandige) geluidsoverlast die dat met zich meebracht, was ook de ongecontroleerde daling in het hogedruksysteem zeer ongewenst.

De projectmanager bij AEB, vertelt: “Na een grondige analyse werd ons duidelijk dat er specifieke regelkleppen en aandrijving nodig waren om dit probleem te verhelpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de spagaat waarin we zaten door zowel de eis voor een zeer korte openingstijd als de goede regelbaarheid. We zijn vervolgens een aanbestedingstraject gestart. HITMA Process speelde correct in op de trajecteisen en adviseerde ons de Zikesch-regelkleppen.”

Zikesch regelkleppen
Zikesch regelkleppen zijn voorzien van een hydraulische cilinder die wordt aangestuurd door een hydraulisch station. De regelkleppen zullen binnen twee seconden worden ingeschakeld waardoor een veilige en snelle opening tijdens een turbinetrip gewaarborgd is.

De stoomdruk in het hoge druk systeem blijft gehandhaafd in een band van plus of minus 4 bar ten opzichte van het setpoint. Naast dit nieuwe systeem blijft ook het oude systeem met de reduceerstations en de noodcondensor in stand, maar heeft in het vervolg alleen de functie van waterrecuperatie.

De projectmanager van AEB: “De kwaliteitscontrole bij Zikesch was overtuigend en de producten voldoen zeer goed aan onze specificaties. De samenwerking met HITMA Process is prettig verlopen, mede doordat zaken als document control bij HITMA Process goed op orde zijn.”


Over HITMA Process
Het assortiment van HITMA Process bestaat uit afsluiters, drukbeveiliging, gasdetectie, procesinstrumentatie. HITMA Process is een zusteronderneming van HITMA Filtratie, HITMA Instrumentatie en HITMA UltraPure en onderdeel van HITMA Groep.

Meer informatie:
België: www.hitma-process.be
Nederland: www.hitma-process.nll

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
Hitma Process


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.

Wenst u ook een nieuw product in de markt te zetten, uit te pakken met een succesverhaal bij een klant, te inviteren voor een cursus, seminarie of event? Klik hier.