• 04/04/2013
  • |     BB

Klimaatadaptatie naar Nederlands model voor Ho Chi Minh City

Samenwerking tussen Nederlandse en Vietnamese overheden om Ho Chi Minh City tegen 2025 klimaatbestendig te maken officieel bekrachtigd. Centraal staat het plan van het VCAPS-consortium.

Trefwoorden: #Alexandra van Huffelen, #Ecorys, #Enrico Moens, #grontmij, #Ho Chi Minh, #VCAPS, #Witteveen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Grontmij, projectmanager Enrico Moens )

ENGINEERINGNET.NL - In 2011 ondertekenden de Nederlandse en Vietnamese regering een overeenkomst om een strategie te ontwikkelen die Ho Chi Minh City klimaatbestendig moet maken in het kader van het internationale stedennetwerk 'Connecting Delta Cities' dat Rotterdam heeft geïnitieerd.

De dichtbevolkte deltastad heeft namelijk regelmatig te maken met overstromingen als gevolg van de lage ligging in de delta en hevige regenval, en ziet Rotterdam als voorbeeld(delta)stad op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie.

Sindsdien werken de overheid van Ho Chi Minh City, het Nederlandse VCAPS-consortium en de gemeente Rotterdam actief samen.

Op 4 april 2013 is nu de definitieve klimaatadaptatiestrategie officieel aan de Vietnamese stad aangeboden. Projectmanager Enrico Moens van Grontmij: “De strategie is ontwikkeld op basis van zes principes. Op basis van deze principes stellen we voor om bijvoorbeeld niet meer overal te bouwen maar alleen daar waar de bodem en het water dit toelaten."

"Ook zijn er getijdensluizen opgenomen om de binnenstad te beschermen tegen overstromingen. Door middel van ontwerpend onderzoek hebben we bepaald waar meebewegen met water mogelijk is en waar water keren noodzakelijk is."

"In nieuwe stedelijke gebieden kan op sommige plaatsen adaptief worden gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan huizen die tegen water kunnen of juist opgetild worden zodat ze niet nat worden, zoals terpwoningen. Voor de bescherming van de bestaande stad kan weer beter worden gewerkt met kades of (ring) dijken”.

Namens de gemeente Rotterdam ondertekende wethouder Alexandra van Huffelen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst: “Delta steden zijn op zekere hoogte overal ter wereld vergelijkbaar. Er komen steeds meer mensen wonen, er is behoefte aan meer ruimte en ze zijn door hun ligging gevoelig voor een zeespiegelstijging."

"De strategie voor Ho Chi Minh City zou daarom een blauwdruk kunnen zijn voor een integrale aanpak van klimaatproblemen in deltasteden over de hele wereld”, aldus Van Huffelen."


ACHTERGROND
Het VCAPS-consortium is een samenwerkingsverband onder leiding van advies- en ingenieursbureau Grontmij en bestaat verder uit Witteveen + Bos, Bosch Slabbers landschapsarchitecten, Ecorys, Instituut voor Milieuvraagstukken en Triple-A team.