• 13/08/2013

Magnel-prijs voor VUB doctoraatsthesis over 'meccano'-bouwmethode

'Bouwen met meccano als oplossing voor duurzame toekomst'. Dat is thema van doctoraatsthesis van ir Anne Paduart, waarmee ze de 'Gustave Magnel Prijs 2008-2012: Nieuwe Activiteiten" wint.

Trefwoorden: #Arch, #Brussels Retrofit XL, #ingenieur, #innoviris, #meccano, #paduart, #seco, #techniek, #vub

Lees verder

personalia

( Foto: VUB, Anne Paduart )

ENGINEERINGNET.BE - De Magnel-prijs, uitgereikt door het Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen SECO, heeft als doel het toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met de bouw aan te moedigen. De prijs staat open voor alle vorsers verbonden aan universiteiten, militaire scholen, onderzoekscentra of grote openbare besturen van de lidstaten van de Europese Unie.

Dit jaar sleept Anne Paduart, die in 2012 haar doctoraat afwerkte in de Ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, de 'Prijs 2008-2012: Nieuwe Activiteiten' in de wacht.

Haar thesis 'Re-design for Change: A 4Dimensional approach towards a dynamic and sustainable building stock' werd door de jury naar verluidt 'geapprecieerd omwille van de holistische duurzame visie op de bouwpraktijk'. Promotoren waren Patrick De Wilde en Hugo Sol.

In haar onderzoek stelt Paduart een alternatieve renovatie van woongebouwen voor, die toelaat om zowel gebouwen in de toekomst eenvoudig te wijzigen, als om elk van de gebouwonderdelen - zoals indelingswanden - snel te ontmantelen en volgens een nieuwe planindeling terug op te bouwen.

Ze stelt daartoe zelf alternatieve ontwerpen voor gebaseerd op gestandaardiseerde en herbruikbare bouwelementen, een 'meccano-systeem' als het ware. Dit maakt toekomstige vervanging of aanpassing van bouwcomponenten mogelijk zonder hierbij veel bouwafval te produceren.

Het onderzoek van Paduart kadert binnen de onderzoeksgroep 'Transform' op de vakgroep 'Arch'. Haar expertise zet zij momenteel verder in een onderzoeksproject rond renovatie van het naoorlogse woningpatrimonium in Brussel.


(Bert Belmans)

CITATEN
Anne Paduart: “Ik zou graag ervaring opdoen in het samenwerken met onderzoeksgroepen en architecten/ingenieursbureaus uit andere landen, om uit dergelijke buitenlandse projecten betere inzichten te krijgen hoe we in België het transformeerbaar bouwen in de praktijk kunnen brengen."

"Daarnaast ben ik momenteel de inzichten uit mijn doctoraat verder aan het uitdiepen in een nieuw project dat ik samen met Niels De Temmerman uitvoer binnen de Transform-onderzoeksgroep voor het ‘Brussels Retrofit XL’-platform, gesteund door Innoviris. Binnen dit platform zullen we transformeerbare gebouwelementen op reële schaal bouwen die getest zullen worden op het veelvuldig assembleren, ontmantelen en aanpassen.”