• 06/09/2013

Kunt u vervanging eisen na de garantietermijn?

Een tijdje geleden kocht u een nieuwe machine aan voor uw productielijn. Al tijdens de garantieperiode moest de technieker er regelmatig naartoe komen: de machine werkte meer niet dan wel!

Trefwoorden: #garantie, #garantietermijnen, #juridisch, #productie, #vervanging

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE -- Tijdens de garantieperiode was er natuurlijk geen probleem en werden de mankementen en herstellingen gratis hersteld.

Maar ondertussen is deze garantietermijn voorbij en blijkt dat uw machine nog steeds vaak hapert! Kunt u uw leverancier niet dwingen om na al deze problemen, een volledig nieuwe machine te komen installeren?

Een vervanging na de garantietermijn
Een vervanging vragen buiten de garantietermijn is natuurlijk niet altijd evident. Bovendien kunt u ook geen toepassing maken van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Een degelijke garantietermijn kan alleen toegepast worden tussen een consument (een gewone particulier) en een professionele verkoper voor zover deze particulier koopt voor privédoeleinden.

Daar u als bedrijfsleider optreedt en dus handelt voor professionele doeleinden, bent u dus geen gewone particulier die een machine koopt voor privédoeleinden. U hebt deze machine gekocht voor beroepsdoeleinden zodat u ook geen recht hebt op deze wettelijke garantietermijn van twee jaar.

Tussen handelaars wordt de garantie onderling overeengekomen en meestal staan er hierover clausules op de bestelbon of op de achterzijde van de factuur. Daar staat wellicht vermeld hoelang de fabrieksgarantie loopt en hoe u moet optreden in geval van mankementen tijdens deze periode. In ons geval blijkt de garantietermijn dus verlopen te zijn.

De vraag die zich hier stelt is of u documenten in uw bezit hebt in verband met de herstellingen tijdens de garantietermijn aan uw machine?

Dit is een belangrijk punt omdat, indien u een vervanging van de machine wenst, u moet kunnen aantonen dat uw huidige machine meermaals stuk is geweest en u hierdoor dus niet de machine hebt gekregen die u bestelde!

De machine die u nu hebt beantwoordt dus niet aan wat u bij de aankoop met de verkoper hebt afgesproken, nl een machine die functioneert en geen gebreken heeft. Vandaar dat het belangrijk is dat u alle documenten in verband met de herstellingen uitgevoerd tijdens de garantieperiode zorgvuldig bijhoudt: dit kan bijvoorbeeld een verplaatsingsbon zijn, emailberichten, een fax, een document waaruit blijkt dat de technieker een herstelling heeft uitgevoerd enz…

Het is dus zeker nuttig om dergelijke documenten te vragen ten tijde van een herstelling tijdens de garantietermijn. Op die manier kunt u aantonen dat uw machine al meermaals stuk geweest is en dat u niet geleverd gekregen hebt wat u bestelde!

De koop ontbinden op basis van 'dwaling'?
Normaal gezien is een koop definitief! Maar hierop kunnen uitzonderingen bestaan. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van 'dwaling'. Men 'dwaalt' indien men onvrijwillig de zaken anders voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn.

Om een koop teniet te doen op basis van dwaling moeten echter een paar voorwaarden worden voldaan. Vooreerst moet de dwaling bestaan op het ogenblik van het afsluiten van de koopovereenkomst. Bovendien moet de dwaling betrekking hebben op de zelfstandigheid van de zaak.

Dit houdt in dat het moet gaan om alle elementen waaraan de koper een groot belang hecht, in die zin dat de bepaling waarover 'gedwaald' werd van doorslaggevende aard moet geweest zijn om tot de aankoop over te gaan. Een kleine vergissing is dus niet voldoende

In laatste instantie moet de dwaling verschoonbaar zijn. Dit betekent dat een redelijk mens voldoende voorzichtig moet geweest zijn alvorens hij zijn toestemming geeft. De koper zelf mag niet nalatig geweest zijn.

Wat kunt u doen?
Kunt u het bewijs leveren van herhaaldelijke technische mankementen aan uw machine, dan kan u vragen een andere machine in de plaats te zetten, of de koop te laten ontbinden en de verkoper het aankoopbedrag te laten terugbetalen.

Natuurlijk is de kans groot dat de verkopende partij hier niet mee akkoord zal gaan, maar indien u over de nodige bewijsstukken beschikt, zoals hierboven werd uiteengezet, dan hebt u wel een sterk dossier indien u zou beslissen om naar de rechter te stappen!

Spreek de verkoper hier dus zeker over aan en probeer tot een akkoord te komen. Lukt dit niet, dan kunt u nog altijd naar de rechter stappen!


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.