• 25/10/2013
  • |     BB

Jasper Vallentgoed wint eerste ‘Tim Zaal Thesis Award’

Tijdens Bovenhoud Symposium van tweejarige deeltijd opleiding Master of Engineering aan Hogeschool Utrecht, is de eerste 'Tim Zaal Thesis Award' uitgereikt aan Jasper Vallentgoed.

Trefwoorden: #bim, #bouwkundig informatie model, #ingenieur, #techniek, #tim zaal, #tim zaal thesis, #universiteit utrecht

Lees verder

nieuws

( Foto: Hogeschool Utrecht, Jasper Vallentgoed en Tim Zaal )

ENGINEERINGNET.NL - De eerste uitreiking van de 'Tim Zaal Thesis Award' vond eind september plaats tijdens een feestelijke diploma-uitreiking en werd verricht door Michaël van Straalen, Voorzitter Koninklijke Metaalunie, waarnemend voorzitter MKB Nederland.

Van de groep geslaagden van het studiejaar 2012-2013 waren vier kandidaten genomineerd.

De uiteindelijke winnaar Jasper Vallentgoed kreeg ten eerste al complimenten voor zijn bruisende titel 'BIM @ BAM = Booming', want booming is zijn onderwerp BIM (Bouwkundig Informatie Model) zeker.

Vallentgoed maakte onderscheid tussen dynamische BIM (managen van informatie) en statische BIM (3D model) en toont aan dat de investering in BIM een belangrijke besparing oplevert over de hele levenscyclus.

Verder is hij er in zijn onderzoek in geslaagd alle belangrijke facetten en aspecten die bij de omslag van een organisatie naar de BIM-aanpak in kaart te brengen en de gevolgen hiervan voor de organisatie te inventariseren.

In een roadmap zijn voorstellen geformuleerd waarmee deze aanpak, middels een meerjarenplan, is te implementeren. De belangrijkste klanten en ook de nieuwe contractvormen als DBFMO (=Design, Build, Finance, Maintain and Operate) vragen om deze integrale BIM-aanpak.


ACHTERGROND
Master of Engineering aan Hogeschool Utrecht, University of Applied Sciences, is gebaseerd op de uitgangspunten van Integraal Ontwerpen: samenwerken met alle stakeholders op basis van gelijkwaardigheid aan het totale proces van (product)realisatie over de gehele levensduur. waardecreatie en innovatie staan hierbij voorop.

Het jaarlijks Bovenhoud Symposium wordt traditioneel gehouden rond thesisprojecten van afgestudeerden van de Master of Engineering, die nu vier afstudeerprofielen kent: Maintenance and Asset Management (MAM), Integrated Product Development (IPD), Integrated Building Processes (IBP) en Integrated Service Engineering (ISE).