• 25/11/2013

Mogen camerabeelden van bewakingscamera’s voortaan gebruikt worden?

Als bedrijfsleider plaats u een bewakingscamera, maar u vraagt zich af of de beelden van deze camera later mogen gebruikt worden indien er zich een diefstal voordoet?

Trefwoorden: #bewakingscamera's, #juridisch advies, #privacy, #Solange Tastenoye, #wetgeving

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE -- Een bewakingscamera moet aangegeven worden door de 'verantwoordelijke voor de verwerking' bij de Privacy Commissie.

Concreet gaat het om diegene die de beslissing neemt om een bewakingscamera te installeren en is het deze persoon die de aangifte zal moeten doen. Indien u nu als bedrijfsleider het initiatief neemt om een bewakingscamera te plaatsen, dan moet u bij de aangifte aan de Commissie ook uiteenzetten waarom u deze camera wenst te gebruiken.

U kunt dus bijvoorbeeld aanhalen dat hij zal gebruikt worden ter bescherming van uw bedrijf of uzelf. Ook ter beveiliging van uw klanten kan u hem plaatsen. Plaatst men een bewakingscamera op een locatie die niet toegankelijk is voor het publiek en die uitsluitend dienst doet voor een persoonlijk en huishoudelijk gebruik, dan dient voor een dergelijke camera geen aangifte te worden gedaan.

Moeten bezoekers weten dat er een camera hangt?
Ja, dit is noodzakelijk. U bent ertoe gehouden om bij de ingang van uw zaak of bedrijf een door de wet voorgeschreven pictogram te plaatsen. Op die manier brengt u uw klanten/bezoekers in kennis van het feit dat er een bewakingscamera aanwezig is.

De beelden gebruiken?
Opdat de Camerawet van toepassing zou zijn, moet het gaan om een 'bewakingscamera' waarbij het doel van deze camera het uitoefenen is van 'bewaking en toezicht'.

Wordt een bewakingscamera geplaatst in een niet-besloten plaats (bijvoorbeeld op de openbare weg, op de markt) dan is het mogelijk dat deze beelden bekeken worden in real time en is dit uitsluitend toegestaan onder toezicht van de politiediensten, opdat de bevoegde diensten onmiddellijk kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde.

Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren.

Wordt de bewakingscamera geplaatst in een voor het publiek toegankelijke besloten plaats (bijvoorbeeld een bedrijf, handelszaak) dan is het mogelijk om de beelden te bekijken in real time en is dit uitsluitend toegestaan om 'onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde'.

Ook hier is het opnemen van beelden uitsluitend toegelaten teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren.

Ons Hof van Cassatie spreekt zich uit over het gebruik van de beelden!
Tot voor kort was het vrij onduidelijk wat er met de camerabeelden kon en mocht begonnen worden. Deze onzekerheid werd onlangs door ons Hof van Cassatie weggeveegd daar het stelde dat de camerabeelden bruikbaar zijn zowel voor u als bedrijfsleider als voor uw klanten/bezoekers!

Concreet houdt dit in dat indien u als bedrijfsleider het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld een inbraak in uw bedrijf, de politie de beelden van uw camera mag gebruiken. Zo ook indien uw klant zelf het slachtoffer wordt van een misdrijf.

Bovendien kunnen deze beelden later door de rechter gebruikt worden als effectief bewijsmiddel. Laten we wel opmerken dat indien de beelden door uw klant wensen gebruikt te worden, u de beelden niet aan hem rechtstreeks mag geven, maar wel aan de politie!

Waar vooral op letten?
Opdat u deze camerabeelden zou kunnen gebruiken, is het vooral noodzakelijk dat u in orde bent met de bepalingen voorgeschreven door de Camerawet. Dit betekent dat u zeker aangifte moet gedaan hebben van uw camera en dat u uw klanten/bezoekers in kennis stelt van het gebruik van een camera door het aanbrengen van het pictogram. Alleen dan kunt u met een gerust hart de beelden gebruiken mocht dit nodig zijn!


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.