• 20/12/2013

UZ Leuven vermijdt medicatiefouten dankzij scannings aan hospitaalbed

Universitait ziekenhuis vergelijkt aan hospitaalbed barcodes medicatie en patiënt om toedienen verkeerde geneesmiddelen te voorkomen. Dat heeft ook te maken met toekomstige nieuwe wetgeving.

Trefwoorden: #barcode, #bediste scanning, #ict, #medisch, #technologie, #uz leuven

Lees verder

nieuws

( Foto: Wikimedia / Sonitor Technologies, niet door UZ Leuven gebruikte systeem )

ENGINEERINGNET.BE – Het UZ Leuven voert een nieuwe technologie in om toediening van verkeerde medicamenten aan gehospitaliseerde patiënten te voorkomen.

Alle geneesmiddelen zijn verpakt in een eenheidsdosisverpakking en voorzien van een scanbare barcode. Vooraleer medicatie toe te dienen, scant de verplegende deze code en die op het polsbandje van de patiënt. Het IT-syteem vergelijkt vervolgens beide gegevenspakketten.

Daarbij worden de gescande geneesmiddelen automatisch getoetst aan elektronisch medisch voorschrift en gecheckt op eventuele interacties met andere geneesmiddelen die de patiënt krijgt.

Als blijkt dat het gaat om de juiste medicatie, het juiste tijdstip, de juiste patiënt en als er geen interacties gedetecteerd worden, kan de medicatie worden toegediend.

Apr. Thomas De Rijdt, adjunct-diensthoofd van de ziekenhuisapotheek:"Binnenkort verschijnt er nieuwe wetgeving die zal verplichten dat alle implantaten op serienummer traceerbaar moeten zijn tot in de patiënt."

"Een gelijkaardige wetgeving zal binnen een aantal jaar verplichten dat we van elk geneesmiddel dat tot bij de patiënt komt, het lotnummer kennen. Beide verplichtingen kunnen we opvangen dankzij bedside scanning."

De techniek van bedside scanning is in tegenstelling tot in de Verenigde Staten nog vrij uitzonderlijk in Europa terwijl onderzoek inmiddels heeft aangetoond dat deze technologie medicatiefouten sterk kan verminderen.

De Rijdt: "Sinds de introductie van bedside scanning in UZ Leuven hebben we de patiëntveiligheid door het verhinderen van medicatiefouten zien toenemen. Bovendien kunnen we dankzij deze technologie ook snelle traceerbaarheid van geneesmiddelen verzekeren."


(Bert Belmans)