Eerste Techniekpact Jaarconferentie in Eindhoven

Bedrijfsleven gaat tientallen miljoenen euro's investeren in technisch onderwijs, zo werd door ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker op de conferentie bekend gemaakt.

Trefwoorden: #Henk Kamp, #publiek-private samenwerking, #techniek, #Techniekpact Jaarconferentie, #technische studie

Lees verder

Nieuws

( Foto: ThyssenKrupp )

ENGINEERINGNET.NL - In het afgelopen jaar hebben meer jongeren gekozen voor een technische studie, er zijn honderden techniekbeurzen uitgereikt en er is meer geld voor het technisch beroepsonderwijs.

De komende jaren neemt de behoefte aan goed geschoolde technici vanuit alle opleidingsniveaus toe. Zo verwacht 55% van de werkgevers in de techniek en industrie knelpunten in de personeelsvoorziening.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken stelt dat een tekort aan technisch personeel de groei van bedrijven belemmert. Dit zet de economische groei van Nederland onder druk. Om meer slimme en vakbekwame technici te behouden en op te leiden is daarom een jaar geleden het Techniekpact gesloten.

Het afgelopen jaar steeg het aantal studenten dat aan een technische studie op HBO- of academisch niveau begon met respectievelijk 7 en 12%. De topsectoren hebben het afgelopen studiejaar 529 beurzen beschikbaar gesteld aan studenten.

Om de knelpunten op de arbeidsmarkt weg te werken, zijn door de technische sectoren sectorplannen opgesteld waarvoor het kabinet 600 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

Inmiddels is door de sectoren aangegeven dat ze meer dan 140 miljoen euro gaan investeren via de sectorplannen. Het kabinet verdubbelt deze investering.

Resultaat is onder andere dat er in de metaalbewerking 2600 extra leerwerkplekken voor jongeren komen en werknemers opgeleid en begeleid worden naar een baan in deze sector.

Om het belang van technologie te onderstrepen gaat het kabinet vanaf 2015 structureel 100 miljoen euro extra in praktijk en techniek in het MBO investeren.

Ook is er een regionaal investeringsfonds opgericht voor publiek-private samenwerking met als doel de kwaliteit van het technisch onderwijs te verbeteren en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren.