• 03/06/2014

Op afstand connecteren met toestellen kinderspel met TOSIBOX

Het Finse TOSIBOX Lock & Key zet automatisch een beveiligde VPN verbinding op in 5 minuten. Dit helpt bedrijven het beheer van apparaten te professionaliseren met veel minder verplaatsingen.

Trefwoorden: #tosibox

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERIGNET - Amsterdam, Brussel of ergens anders op de wereldbol?

Het maakt niet uit – het volstaat om de beveiligde TOSIBOX USB Key met ingebouwde cryptoprocessor te pluggen in jouw laptop.

Onmiddellijk verwerft de gebruiker, via een beveiligde VPN verbinding, toegang tot de Lock die deel uitmaakt van een installatienetwerk 20, 50 of 200 kilometer verderop.

Waar de installatie zich ook bevindt, de TOSIBOX Lock maakt automatisch gebruik van een bestaande internetverbinding of connecteert autonoom via een USB modem.

Vooraf wordt de Key éénmalig geserialiseerd met de Lock en configureert TOSIBOX automatisch de VPN verbinding in minder dan 5 minuten. De gepatenteerde TOSIBOX connectiemethode vereist geen software-installaties en elimineert complexe configureertaken.

TOSIBOX Key altijd en overal inzetbaar
De medewerkers met een TOSIBOX Key kunnen letterlijk op elke plaats de status van apparaten opvolgen, aanpassingen proactief uitvoeren of een probleem oplossen. Ze zijn totaal onafhankelijk van de beschikbaarheid van (draadloos) netwerk of internet.

De gepatenteerde TOSIBOX connectiemethode maakt steeds automatisch verbinding tussen Key en Lock, ongeacht netwerktype en -configuratie.

Bovendien geen gezeul met verschillende toestelletjes; een medewerker verkrijgt met dezelfde TOSIBOX Key vlot toegang tot alle installaties en toestellen bij verschillende klanten waarvoor hij servicetaken dient uit te voeren.

De gebruikers kunnen hierdoor de installaties sneller opvolgen en gerichter en proactiever ingrijpen, terwijl aanzienlijk bespaard wordt op overhead en service-verplaatsingen.

Menselijke fouten vermijden
Het gebruik van de persoonlijke TOSIBOX Key minimaliseert menselijke fouten op verschillende vlakken.

Zoals hoger vermeld neemt TOSIBOX complexe configureertaken over van de gebruiker en voert deze automatisch uit.

Hierdoor worden onbedoelde fouten vermeden, temeer omdat configuratie-procedures kunnen verschillen door computer, gebruiker, netwerk, site en internetverbinding.

Een fysieke sleutel voor elke gebruiker die zowel een hardware als software verificatie uitvoert, elimineert nagenoeg elk ongeoorloofd gebruik.

Deze TOSIBOX beveiligingsmaatregelen sluiten menselijke fouten nagenoeg uit, waardoor aansprakelijkheidskwesties kunnen vermeden worden.


Voor meer informatie:
TOSIBOX Benelux
Dhr. Thibaut Marescau
Telefoon: +32 (0)15 20 64 00
www.tosibox.com - Thibaut.Marescau@tosibox.com

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
Techno-Script


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.