Belg ontwikkelt innovatie op basis van Google Glass

Iedereen heeft intussen al wel van Google Glass gehoord. Maar het is een Belg die één van de eerste industriële toepassingen heeft ontwikkeld.

Trefwoorden: #applicatie, #Biobakkerij De Trog, #Google Glass, #picking

Lees verder

Magazine

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Want nog voor deze innovatie van Google op de markt is, heeft Dirk Matheussen de technologie gebruikt om een ‘picking’-applicatie te ontwikkelen. Na een succesvolle piloot bij Biobakkerij De Trog wordt de ‘smartpick’ nu gecommercialiseerd en vooral... op andere toepassingen afgestemd.

Het verhaal begon allemaal in 2012 toen Biobakkerij De Trog in Ieper de hulp van bedrijfsconsultant Dirk Matheussen inriep om haar activiteiten te rendabiliseren. Omdat er niet aan het ambachtelijke karakter van de producten mocht worden geraakt, besloot die de automatiseringsmogelijkheden te zoeken in de domeinen die geen toegevoegde waarde aan de producten leveren.

«Al snel was duidelijk dat er heel wat potentieel in de ‘picking’ lag», vertelt Matheussen. «Want dit was een activiteit binnen Biobakkerij De Trog die veel tijd opslorpte. De onderneming levert immers veel aan biowinkels, en dat zijn allemaal kleine bestellingen. Bovendien variëren de orders heel sterk, wat tot een hoog foutenpercentage leidde. En dit resulteerde dan weer in klantenontevredenheid. In biowinkels is het immers de traditie dat klanten één à twee keer per week een bestelling plaatsen.

Als de producten dan niet op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn, hebben die mensen letterlijk enkele dagen geen brood op tafel. Door de ‘picking’ te automatiseren, zouden we dus twee vliegen in één klap slaan. Niet alleen zouden we het proces kunnen versnellen, waardoor de verdelers minder onder tijdsdruk moesten werken en dus minder fouten zouden maken. Ook zouden we de klantentevredenheid kunnen verhogen, wat een hoge toegevoegde waarde voor de bestaanszekerheid van Biobakkerij De Trog betekende.»

Te duur, te weinig flexibel
Voor de picking in bakkerijen is een handenvrije oplossing nodig. Want er dient per klant een assortiment te worden samengesteld. In concreto wordt product per soort en per afnemer manueel in bakken gelegd. «Picken met een scanner was dus geen optie», legt Matheussen uit. «Voice picking bleek wel een efficiëntie oplossing, maar was moeilijk te gebruiken in een luidruchtige omgeving. Ook light picking was theoretisch gezien een mogelijkheid. Maar in de praktijk was het té duur omdat er overal kabels en schermen moesten worden geïnstalleerd. Bovendien was deze oplossing niet flexibel genoeg: Biobakkerij De Trog kent immers een dermate snelle groei dat de kans groot is dat de pickingruimte over een jaar moet worden uitgebreid of heringericht. En dan mag je alle bekabeling opnieuw aanleggen.»

Dirk Matheussen besloot dan maar op eigen initiatief een oplossing te ontwikkelen, en dit op basis van de Google Glass. «Deze technologie heb ik van meet af aan op de voet gevolgd omdat ik er heel wat potentieel voor de industrie in zag», vertelt hij. «De basis is immers vrij eenvoudig: het betreft een soort smartphone, maar dan in brilvorm. De bril heeft een schermpje en een camera, en kan via Wifi en gespecialiseerde apps met andere systemen communiceren. Het enige probleem is dat de Google Glass niet echt voor industrieel gebruik is ontworpen.

Hij is niet robuust, je kan hem niet met een veiligheidsbril combineren, bij langdurig continu gebruik warmt de Google Glass teveel op en er zit een veiligheid in waardoor de bril zichzelf dan uitschakelt. Vandaar dat er intussen verschillende initiatieven lopen om soortgelijke, maar dan meer industriële brillen te ontwikkelen. Eén daarvan is de ‘Vuzix M100’ van de gelijknamige Amerikaanse firma. Ik was deze slimme bril al vorig jaar op het spoor gekomen, nog voor hij commercieel beschikbaar was.

De ‘Vuzix M100’ smartglasses zijn technisch gezien identiek aan een smartphone. Intussen had ik voor Biobakkerij De Trog al een picking oplossing op basis van een smartphone ontwikkeld, dus de overstap zou vrij eenvoudig zijn en dan zou ik een handenvrij systeem hebben. Toen ik de producent contacteerde, bleek die wel oor naar mijn ideeën te hebben. Op die manier kreeg ik toegang tot de technische beschrijving van de bril en de software development kit, waardoor ik aan de slag kon om mijn applicatie te ontwikkelen.»

Via tussenoplossing tot ‘Smart Pick’
Omdat de ‘Vuzix’ pas in december 2013 beschikbaar zou zijn, besloot Dirk Matheussen een tussenoplossing te ontwikkelen. Het ging om een android-applicatie waarbij met een smartphone eerst een QR-code van een productgroep (bijvoorbeeld sandwiches) werd gescand. Via een wifi-connectie met het ERP-pakket kreeg de picker de opdracht om naar de bak van bijvoorbeeld klant 2 te stappen. Daar scande hij de QR-code van de klant, waarna op zijn scherm verscheen hoeveel stuks van het betreffende producttype hij in het bakje moest leggen.

Matheussen: «In november 2012 zijn we gestart met het testen van deze applicatie bij Biobakkerij De Trog. En de resultaten waren erg goed: het foutenpercentage daalde met maar liefst twee derde. Qua snelheid boekten we echter weinig winst omdat het geen handenvrije oplossing was en het scannen van de QR-code tijd in beslag nam. Maar toen we in december vorig jaar eindelijk de Vuzix ter beschikking kregen, bleken de resultaten ook op dat vlak spectaculair: er wordt nu 25% sneller gewerkt dan voordien. Het aanpassen van de software van de tussenoplossing naar de picking-applicatie verliep trouwens vlekkeloos: op enkele dagen tijd was het programma volledig compatibel met de Vuzix.»

Hoe werkt het?
In concreto wordt met de ‘smartpick’ (zo werd de oplossing gedoopt) op een analoge manier gewerkt, zoals met de tussenoplossing. Maar in plaats van het tijdrovend scanproces wordt nu herkenningstechnologie toegepast. De bril herkent de codes instant (in minder dan een seconde) en de picker ziet op zijn bril naar welke klantenbak hij moet stappen. Daar aangekomen kijkt hij naar de code van de betreffende klant (die in het geval van De Trog aan de muur hangt), waarna hij op bril ziet hoeveel stuks hij in het bakje moet leggen. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt op het scherm automatisch getoond naar welke volgende klantenbak hij moet stappen.

Matheussen: «Tevens is er op het einde van de rit een dubbele verificatie: het ERP-pakket geeft mee hoeveel stuks van een brood zijn geteld en hoeveel er zijn besteld. Als er bijvoorbeeld twee stuks meer zijn geteld dan besteld, moeten er op het einde van een verdeelronde twee stuks overblijven. Een bijkomend voordeel is dat de picker geen schrik moet hebben dat de oplossing tilt slaat wanneer hij eens een andere richting uitkijkt. Want het systeem zal via een visuele indicator de picker verwittigen dat hij de volgende klantenbak nog niet heeft gedaan.»

Goedkoop en gebruiksvriendelijk
Het is natuurlijk wel even wennen aan de bril (en dan vooral het schermpje dat de camera erop projecteert). Maar volgens de pickers van Biobakkerij De Trog duurt het maar enkele uren vooraleer je er feilloos mee kan werken. Omdat de Vuzix M100 op een veiligheidsbril wordt gemonteerd, levert ze geen probleem op voor mensen die al een gewone bril dragen (dit in tegenstelling tot Google Glass).

Matheussen: «Voor toepassingen in onveilige omgevingen biedt onze oplossing dus een extra bescherming. Of er kan gekozen worden om beide functionaliteiten te combineren, want we zullen in samenwerking met Vuzix echte veiligheidsbrillen met de geïntegreerde view-functionaliteit commercialiseren.»

Lage prijs
Maar het allergrootste voordeel is zonder twijfel de prijs: vanaf 5.000 euro kan je al starten met één bril (inclusief licenties), en extra exemplaren kan je voor 2.500 euro verkrijgen. Dat is het totale kostenplaatje, want voor de rest hoeft er niks meer te worden geïnstalleerd. Er is immers enkel een Wifi-verbinding nodig.

Dirk Matheussen: «De applicatie kan bovendien op een erg eenvoudige manier met elk ERP-pakket of WMS worden geïntegreerd. De informatie die wordt uitgewisseld, is eenvoudig en gebeurt op basis van technologiestandaarden (REST-interface of uitwisseling van XML-bestanden op een FTP-server). In vergelijking met andere handvrije pickingoplossing is ‘smartpick’ dan ook tot meer dan de helft goedkoper, terwijl de resultaten op het vlak van foutenpercentage en snelheid even goed of zelfs beter zijn.»

Tal van andere mogelijkheden
Via het nieuwe bedrijf Evolar wordt de ‘smartpick’ sinds kort gecommercialiseerd. Binnen onafzienbare tijd wordt de oplossing in een andere Belgische industriële bakkerij geïmplementeerd. Bovendien werd een samenwerkingsverband met PC Data afgesloten, een Nederlandse specialist in warehousemanagementsystemen voor de bakkerijsector (‘smartpick’ wordt standaard in hun applicatie geïntegreerd). Evolar wil de oplossing echter ook bij andere levensmiddelenproducenten en retailers implementeren.

Matheussen: «In principe kunnen we elke sector aanspreken, want de ‘smartpick’ kan overal worden toegepast waar picking moet gebeuren. Maar we willen nog verder gaan door andere soorten van applicaties te ontwikkelen. In eerste instantie denken we hierbij aan field engineering-activiteiten waarbij de technieker op zijn bril instructies kan krijgen terwijl hij bezig is (handsfree) met een onderhoudsactiviteit.

De bril ‘herkent’ het onderdeel waaraan moeten worden gewerkt en de field engineer krijgt de juiste instructies op het scherm. Het is zelfs mogelijk dat de camera van de bril live beelden doorstuurt naar een service desk medewerker, zodat deze kan meevolgen. Door de camera is er dus opname van beelden mogelijk, wat ook veel mogelijkheden voor track &trace biedt, wat een meerwaarde kan zijn voor bedrijven die zich op technische controles en audits toeleggen.»

Sirris is alvast overtuigd van de vele mogelijkheden en toekomstperspectieven van deze innovatie. Want ze nam de ‘smartpick’ op in haar onderzoeksprogramma ‘Smart Factory’ en demonstreert de bril ook in haar innovatieshowroom op de Campus van de Universiteit Hasselt.


(foto's: Evolar)
door Els jonckheere, engineeringnet

Kader:
Dirk Matheussen (°1961) is psycholoog van opleiding, maar sinds jaar en dag door technologie en gastronomie gepassioneerd. Hij heeft een vijftiental jaar leidinggevende functies (CEO,COO, CIO) in verschillende ICT-bedrijven gehad, maar heeft nooit de basis van IT, namelijk het programmeren, losgelaten. Het continu zoeken naar optimalisaties van bedrijfsprocessen door innovatie en het toepassen van de nieuwste technologie is steeds zijn drijfveer geweest. Het uiteindelijk doel is een stressvrije werkomgeving te creëren.