Raffinaderijen: petroleumfederatie pleit voor lagere taks op benzines

Belgische Petroleum Federatie: "Overwicht van diesel heeft structureel onevenwicht gecreëerd. Bovendien: onze raffinaderijen kunnen hun benzineoverschotten niet langer kwijt in de VS."

Trefwoorden: #bpf, #chevron, #delek, #economie, #esso, #kuwait, #Lukoil, #oiltanking, #raffinaderij, #total, #vopak

Lees verder

nieuws

( Foto: Exxon )

ENGINEERINGNET.BE – "Het aandeel van diesel in het totale volume aan motorbrandstoffen op de Belgische markt blijft té hoog. Diesel vertegenwoordigt bijna 83% van de verbruikte motorbrandstoffen in België."

Dat stelt de Belgische Petroleum Federatie naar aanleiding van de bekendmaking van de verbruikscijfers in 2013. Vorig jaar blijkt het benzineverbruik met 1,5 % gestegen te zijn tot 1,660 miljard liter, terwijl dat van diesel nagenoeg stabiliseerde op 8,144 miljard liter.

De stijging van het benzineverbruik is het resultaat van de blijvende toename van het aantal inschrijvingen van nieuwe benzinewagens sinds eind 2011: van 24% in 2011 naar 34% in 2013 (en 37% eind mei 2014).

'De consument maakt de dag van vandaag een verstandigere keuze inzake kleine motorvoertuigen', stelt de federatie, 'maar het nog steeds te hoge aandeel van diesel zadelt de Europese raffinaderijen op met een (extra) probleem: door de lagere energieprijzen in de VS, kunnen zij hun duurdere benzineoverschotten daar niet langer kwijt'.

Plus: 'tegelijkertijd is er een tekort aan geproduceerde diesel, wat de import van geraffineerde producten, voornamelijk uit Rusland, dan weer doet stijgen'.

Het onmiddellijke gevolg voor de automobilist van dit onevenwicht vertaalt zich onder andere in de prijs exclusief belastingen van de geraffineerde producten, stelt de federatie: op de Europese markt is de dieselmolecule ongeveer 10% duurder dan de benzinemolecule, variërend naargelang het seizoen en de aard van de vraag.

De federatie verzet zich ook tegen de herinvoering van het zogenaamde ‘positief kliksysteem’, een fiscaal mechanisme waarbij de schatkist 50% van de daling van de prijs van motorbrandstoffen voor haar rekening houdt. Deze prijsdaling had normaal ten goede moeten komen van de automobilist.

"Tijdens de zoektocht naar budgettaire middelen is de verleiding van de toekomstige federale regering groot om de accijnzen op diesel te verhogen", geeft BPF toe, maar "ze heeft andere opties, zoals het verminderen van de accijnzen op benzines".

Bij gelijke fiscaliteit zou dieselbrandstof volgens de federatie gemiddeld 5% duurder zijn aan de pomp dan benzines, terwijl dit vandaag de dag bijna 11% goedkoper is omwille van het lagere accijnstarief op dit product.


ACHTERGROND
De Belgische Petroleum Federatie (BPF) is de officiële woordvoerder van de voornaamste petroleummaatschappijen die actief zijn in de raffinage en de distributie in België. Ze vertegenwoordigt 4 raffinaderijen (Antwerp Processing Company, Esso Belgium, Independent Belgian Refinery, Total Raffinaderij Antwerpen), 7 ondernemingen actief in de distributie van petroleumproducten (Belgian Shell, Chevron Belgium, Delek Belgium, Esso Belgium, Kuwait Petroleum Belgium, Lukoil Belgium, Total Belgium) en 3 stockagebedrijven (Antwerp Processing Company, Oiltanking Stolthaven Antwerp, Vopak Terminal Eurotank). Op deze manier dekt de BPF 100 % van de raffinagecapaciteit en bijna 80 % van de verkoop van brandstoffen in België.