Dreigend stroomtekort: ”WKK’s kunnen 1.000 MW extra leveren tegen 2020”

In het debat over wankele Belgische elektriciteitsbevoorrading laat nu ook Cogen van zich horen: "Tegen 2020 kunnen WKK's tot 1.000 MW aan extra vermogen verzekeren"

Trefwoorden: #cogen, #doel 4, #elektriciteitsbevoorrading, #energie, #tihange, #vito, #warmtekrachtkoppeling, #wkk

Lees verder

nieuws

( Foto: Metso Automation, WKK bij Stora Enso in Langerbrugge )

ENGINEERINGNET.BE – Cogen, de vereniging die alle Belgische stakeholders van WarmeKrachtKoppeling overkoepelt, wijst op het belang van cogeneratie als betrouwbare bron van elektriciteitsproductie in Vlaanderen, 'ook in de winter, en er is bovendien nog een braakliggend potentieel van 1.000MW tegen 2020'.

Uit een mededeling: 'Het Vlaamse onderzoeksinstituut Vito becijferde dat in 2012 maar liefst 2.200MW aan elektrisch vermogen aan WKK-installaties stond opgesteld, meer dan het vermogen van Doel 3 en Doel 4 samen. Deze installaties stonden dat jaar in voor 22% van het totale elektriciteitsverbruik in Vlaanderen'.

'Daarbij realiseerden die installaties ook een reductie van 2% van de totale uitstoot van broeikasgassen, goed voor 10% van de 2020-doelstelling."

"Bovenop het huidig opgesteld vermogen, becijferde Vito eerder al een bijkomend potentieel voor 2020 van nog eens 1.000MW, het equivalent van Doel 3' (zie leestips onderaan).

Op korte termijn – nog voor de komende winter - bieden extra WKK's bedrijven geen soelaas: het installeren ervan is een vrij complexe technische materie, die tijd vraagt, zeker in het geval van productievestigingen.

Maar op langere termijn breekt Cogen wel een lans voor 'zijn' technologie: 'WKK-installaties die op momenten van dreigende tekorten stil zouden liggen, kunnen mits enkele voorzieningen aangeschakeld worden wanneer de netspanning wegvalt'.

Bijvoorbeeld Vito in Mol heeft een WKK-installatie die de basisbehoefte aan elektriciteit kan invullen, los van het elektriciteitsnet.

Faciliteitsmanager Jan Van Roy van Vito: “Wij zijn inderdaad van plan om, indien ons elektriciteitsnet wordt afgeschakeld, de nodige stroom voor onze site te voorzien door middel van onze WKK-installatie. Recent hebben we nog een test uitgevoerd waarbij de koppeling met het elektriciteitsnet werd onderbroken, en de WKK probleemloos de elektriciteitsvoorziening overnam."

"Uiteraard blijven wij daarvoor afhankelijk van toevoer van gas via het gasnet.”


ACHTERGROND
Sinds haar oprichting in 2001 is Cogen Vlaanderen uitgegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK-gebeuren in Vlaanderen. Vandaag verenigt Cogen Vlaanderen een 200-tal leden uit verschillende sectoren en met verschillende visies, die allen meestreven naar een maximale warmte-krachtbesparing. Hieronder zitten WKK-eigenaars, WKK-constructeurs, leveranciers van diensten (studiebureaus, onderhoudsfirma’s …), energiebedrijven, netbeheerders, …