Kan een ondertekende bestelbon genegeerd worden?

Als een andere leverancier betere voorwaarden biedt voor eenzelfde machine, kan men de eerste bestelbon negeren en bij deze tweede leverancier bestellen?

Trefwoorden: #annuleren, #bestelbon, #juridisch advies, #Solange Tastenoye

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Indien u een overeenkomst, contract, bestelbon of dergelijke ondertekent, dan bent u hierdoor gebonden.

Ook onderling kunnen partijen een document opstellen, het dagtekenen en ondertekenen: dit document geldt dan eigenlijk als een 'wet' tussen de betrokken partijen en zal door elk van hen moeten nageleefd worden. Vanaf het ogenblik dat de verkoper met u tot een akkoord komt aangaande de aankoop van een machine en de prijs die er moet voor betaald worden, spreekt men van een 'verkoop'.

Op dat ogenblik komt de verkoop tot stand, ongeacht de levering en de betaling. Een bestelbon wordt in de meeste gevallen opgesteld indien de goederen niet onmiddellijk kunnen geleverd of meegenomen worden; wat met grote productiemachines het geval is.

In vele gevallen bevinden er zich op de achterzijde van de bestelbon 'algemene verkoopsvoorwaarden'. Deze zouden eigenlijk door iedere koper moeten gelezen worden vooraleer hij tot de aankoop overgaat. Deze verkoopsvoorwaarden handelen over de rechten en plichten van koper en verkoper (bv wat indien de leveringstermijn niet nageleefd wordt, wat indien één van de partijen zich bedenkt, enz.…).

Eens u als koper een bestelbon heeft ondertekend, kan u zich niet meer terugtrekken. Is het voor de koper ondertussen onmogelijk geworden om zich aan zijn verplichtingen te houden, dan kan hij zo snel mogelijk contact opnemen met de verkoper en proberen een nieuwe regeling te treffen.

De verkoper kan echter ook overgaan tot een gedwongen uitvoering van de verkoop; of u kunt de annulering van de koop vragen, doch dan zal u gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding (dit is wellicht te lezen in de algemene verkoopsvoorwaarden).

Is er een 'bedenktermijn'?
Recentelijk werd de Wet op de handelspraktijktijken vervangen door de Wet op de Marktpraktijen en Consumentenbescherming. Volgens deze wet beschikt de koper over een 'bedenktermijn'.

Dit is het geval bij overeenkomsten welke op afstand worden afgesloten (via internet) of ook bij overeenkomsten gesloten buiten de onderneming (bijvoorbeeld een beurs).

Doch deze wet is hier niet van toepassing omdat u deze machine hebt gekocht voor uw bedrijf, voor beroepsdoeleinden en dus niet privé. Vandaar dat u hier niet beschikt over de bedenktermijn van 7 dagen die deze wet voorziet voor een particulier (consument) die koopt voor privédoeleinden!

Het betalen van een voorschot
Of u nu wel of geen voorschot hebt betaald, heeft geen weerslag op het ondertekenen van uw bestelbon. Eens u een dergelijk document hebt ondertekend bent u erdoor gebonden.

Bovendien legt onze wet geen verplichting op tot het betalen van een voorschot. Een koper kan dus niet verplicht worden om een voorschot te betalen, doch in de praktijk zal een verkoper vaak overgaan tot het vragen van een voorschot, vooral dan ook indien het goed niet onmiddellijk kan geleverd worden en wanneer het gaat om een groot bedrag.

Het is dus opletten geblazen: teken geen enkele bestelbon zonder er zeker van te zijn dat u bij deze leverancier iets wenst aan te kopen. Eens u de bestelbon hebt getekend kan u niet meer terug: na het opstellen ervan op een correcte manier, bent u erdoor gebonden.

U kan wel proberen om met de verkoper tot een akkoord te komen. Is de verkoper er niet toe bereid om de bestelbon te vernietigen, dan zijn er slechts twee mogelijkheden: ofwel laat u deze koop gewoon doorgaan, ofwel annuleert u de verkoop en betaalt u de opgelegde schadevergoeding!

Wees dus steeds voorzichtig met het snel ondertekenen van een bestelbon. Neem uw tijd, lees alles aandachtig na, lees de algemene verkoopsvoorwaarden en neem dan de beslissing of u al dan niet akkoord gaat met de voorwaarden van de verkoper.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.