Feedback in games - sleutel tot het leren van vreemde talen

Een nieuwe doctoraalscriptie rond vreemdetaalverwerving via serious games komt tot de conclusie dat instructie via correctieve feedback perfect complementair kan zijn met spelervaring.

Trefwoorden: #digitale technologieën, #doctoraalscriptie, #gaming, #gaming sector, #iMinds, #vreemdetaalverwerving, #vreemde talen, #Wim Van Daele

Lees verder

Nieuws

( Foto: © Larian Studios )

ENGINEERINGNET.BE - Het debat over onderwijsinnovatie in Vlaanderen woedt volop.

Centrale vraag is hoe digitale technologieën leerlingen optimaal kunnen ondersteunen tijdens het leerproces, en zo de kwaliteit van ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Het gebruik van serious games is één denkpiste. Criticasters vrezen echter dat in een spelomgeving de kwaliteit van het leren er net op achteruit zal gaan.

Die twijfels worden nu weggenomen in de doctoraalscriptie van Frederik Cornillie, onderzoeker aan Kulak bij iMinds - ITEC - KU Leuven. Hij kwam tot de conclusie dat, bij het leren van een vreemde taal, het gebruik van de juiste feedbackmechanismen in een spelomgeving het gevoel van competentie bij leerlingen en hun leerresultaten aanzienlijk kan verbeteren.

Vreemdetaalonderwijs door middel van een game werkt
Het leren van een vreemde taal door middel van een game is een speciaal geval. Nogal wat jongeren komen immers in contact met vreemde talen via games die niet specifiek werden ontwikkeld voor het taalonderwijs (denken we bijvoorbeeld aan World of Warcraft).

Eerder onderzoek toonde al aan dat dergelijke games een belangrijke katalysator zijn voor het leren handelen en communiceren in een vreemde taal. Maar uiteraard staan hier de spelbeleving en het communicatieve taalgebruik voorop, en niet de regels en finesses van de standaardtaal zoals die op school worden aangeleerd.

Openstaande vraag is of leerlingen openstaan voor dergelijke finesses binnen een spelomgeving.

In zijn studie gebruikte Frederik Cornillie dus prototypes van games die specifiek ontwikkeld werden voor het inoefenen van taal in het secundair onderwijs, en onderzocht hij de rol van correctieve feedback - feedback op fouten.

En wat blijkt: leerlingen vinden correctieve feedback niet alleen nuttig; goede, geïntegreerde feedback betrekt hen bovendien nog meer bij het spel, waardoor hun motivatie stijgt en ze potentieel meer gaan leren.

De manier waarop feedback in de spelomgeving geïntegreerd wordt, is cruciaal
De manier waarop feedback gegeven wordt, is van groot belang. Er werd dan ook onderzocht aan welke criteria correctieve feedback moet voldoen om op te gaan in de spelomgeving, de motivatie van leerlingen naar een hoger niveau te tillen, en het leren optimaal te ondersteunen.

“We onderzochten een aantal scenario’s, waarbij feedbackmodules bijvoorbeeld in een interactief detectiveverhaal geïntegreerd werden,” zegt Frederik Cornillie.

“Daaruit bleek dat het voor de leerlingen belangrijk is te kunnen oefenen in een veilige omgeving, waarin fouten maken en feedback ontvangen gewoon deel uitmaakt van de gameplay en het leerproces.

We merkten zelfs dat leerlingen soms met opzet fouten maakten, gewoon om te zien welke impact dit had op het spel – ook dat zijn krachtige leermomenten. Bovendien bleek dat intensief oefenen met expliciete feedback een positieve impact heeft op de grammaticale kennis van leerlingen.”

Onderwijsinnovatie in Vlaanderen leeft
“Deze resultaten tonen aan dat games en het leren van een vreemde taal perfect kunnen samen gaan,” aldus Frederik Cornillie.

“Dat is niet alleen goed nieuws voor leerkrachten en leerlingen, maar ook voor de gaming sector. Mijn onderzoek geeft hen houvast bij het ontwikkelen van serious games voor taal, en doet vermoeden dat de introductie van spelgebaseerde leeromgevingen in het onderwijs slechts een kwestie van tijd is – wat voor hen belangrijke, nieuwe perspectieven biedt.”

“Ondanks alle kritiek wordt er in Vlaanderen wel degelijk hard gewerkt rond digitale innovatie in het onderwijs. Het onderzoek van Frederik bewijst dat nog maar eens, en past perfect in de strategie van iMinds in dit domein,” zegt Danny Goderis, COO van iMinds - het Vlaamse digitale onderzoekscentrum.

“iMinds investeert al jaren in het aanleveren van de nodige digitale tools en inzichten rond onderwijsinnovatie, door onderzoek in domeinen zoals het gebruik van tablets in de klas, het verrijken van videomateriaal met ondertitels voor het leren van een taal, de effectiviteit van serious rekengames of de ontwikkeling van een online gamingplatform voor het lager onderwijs.”


Op de foto:
Eén van de prototypes maakt gebruik van de Divinity Engine van de Vlaamse game-ontwikkelaar Larian Studios