Kustbeschermingsproject voor veiliger Jakarta van start

Een Nederlands consortium onder leiding Witteveen+Bos en Grontmij maakte het masterplan voor dit project in samenwerking met Deltares, KuiperCompagnons, Ecorys en lokale partners.

Trefwoorden: #Deltares, #Ecorys, #Grontmij, #Jakarta, #KuiperCompagnons, #Kustbeschermingsproject, #National Capital Integrated Coastal Development, #Witteveen+Bos

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - Deltaresfilm )

ENGINEERINGNET.NL - Dit grote kustbeschermingsproject in de Indonesische hoofdstad Jakarta is onlangs officieel van start gegaan met het slaan van de eerste paal voor de nieuwe zeewering.

Het project National Capital Integrated Coastal Development (NCICD-project) is gericht op het beschermen van Jakarta tegen de effecten van het stijgen van de zeespiegel en het dalen van de bodem.

Het project is geïnitieerd door de Nederlandse overheid (Netherlands Water Partnership) in samenwerking met de Indonesische overheid. Het consortium kreeg in 2013 opdracht om een integraal masterplan te maken voor de bescherming van Noord-Jakarta.

In dit plan moest de oplossing voor stedelijke en sociaal-economische problemen een belangrijke plek krijgen. Ook is gezocht naar financiering voor de waterbouwkundige werken. Het consortium leverde onlangs het masterplan op, waarvoor Deltares hydraulische studies heeft verzorgd.

Het slaan van de eerste paal markeert de officiële start van de eerste fase: de urgente versterking van de kustverdediging. De huidige waterkering in Jakarta is op veel plaatsen te laag: in oktober 2013 stond het water 10 centimeter onder de rand.

Het noordelijk deel van Jakarta zakt gemiddeld 7,5 tot 17 centimeter per jaar, wat een groot risico vormt voor de 4 miljoen mensen achter de muur. Door bodemdaling nemen de gevolgen van overstromingen toe: het gebied staat dieper en langer onderwater. De economische schade stijgt en de kans op meer slachtoffers vergroot.

Om Jakarta in de toekomst te beschermen hanteerde het consortium een integrale ontwerpaanpak. Met de uitvoering van het plan wordt de stad op korte en lange termijn beschermd tegen overstromingen vanuit zee.

Ook worden het rivieren- en kanalenstelsel schoongemaakt, nieuwe verkeersverbindingen gemaakt en een economische en stedenbouwkundige impuls aan de stad gegeven. Voor de bescherming op langere termijn zal een grote zeedijk in de Baai van Jakarta worden gebouwd in de vorm van de Garuda, het nationale symbool van Indonesië.

Qua schaal en aanpak is het NCICD-project uniek in de wereld, aldus het consortium. Naar verwachting zal de uitvoering 30 tot 40 jaar duren.

Het totale plan bestaat uit drie fasen: ten eerste de versterking van de huidige zeewering in combinatie met waterzuivering en revitalisatie van de kust, ten tweede de aanleg van een westelijke zeewering in de vorm van de Garuda, een nieuwe stad met 300.000 inwoners en 600.000 werkenden en ten derde een oostelijke zeewering in combinatie met havenuitbreiding en een luchthaven.