Bouw LNG bunkerstation voor binnenvaart voor Antwerpse haven

Voor de uitbating van dit nieuwe LNG bunkerstation in de Antwerpse haven wordt nu een officiële bevraging gestart.

Trefwoorden: #binnenvaart, #bunkering, #exploitatie, #Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, #haven Antwerpen, #LNG

Lees verder

nieuws

( Foto: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - Het plan is om tegen 2016 binnenschepen in de Antwerpse haven de mogelijkheid te kunnen bieden om LNG te bunkeren aan een vaste installatie.

De mogelijkheid tot truck-to-ship bunkering van LNG bestaat reeds, maar door de inrichting van een bunkerstation wil de Antwerpse haven voorzien in de continue beschikbaarheid van LNG.

In vergelijking met diesel, dat vandaag gebruikt wordt als brandstof in de Europese binnenvaart, is LNG immers een veel schonere brandstof. De uitlaatgassen van een schip dat aangedreven wordt door LNG bevatten nauwelijks fijn stof en ook de emissies van NOx en SOx worden drastisch verminderd.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is een van de partners in het LNG Masterplan voor Rijn-Main-Donau, een project dat als doel heeft om het gebruik van LNG als brandstof en cargo in de Europese binnenvaart te stimuleren.

In het kader van dit Europees project bouwt het Havenbedrijf een LNG bunkerstation voor de binnenvaart, dat gedeeltelijk gesubsidieerd wordt door het TEN-T programma van de Europese Commissie.

Er wordt nu een officiële bevraging gelanceerd om een kandidaat aan te duiden voor de exploitatie van het LNG bunkerstation. Hiervoor zal een concessie verleend worden gedurende vijf jaar. Tijdens die periode zal de exploitant instaan voor het aanbieden van LNG aan de Antwerpse binnenvaart alsook het onderhoud en de promotie van de installatie.

Geïnteresseerden krijgen de kans om tot 5 januari 2015 hun kandidaturen in te dienen.