Met licht bloedsuikerwaarde bepalen bij diabetespatiënten

TNO ontwikkelt met het Diabetes Fonds een systeem dat met licht de bloedsuikerwaarde bepaalt, wat vingerprikken overbodig kan maken.

Trefwoorden: #bloedsuikerspiegel, #bloedsuikerwaarde, #diabetes, #diabetespatiënten, #suikerziekte, #TNO

Lees verder

nieuws

( Foto: Pixabay, conventionele methode )

ENGINEERINGNET.NL - Het onder controle houden van diabetes vereist het regelmatig bepalen van de bloedsuikerwaarde in het bloed.

Dit wordt nu nog meestal gedaan via de vingerprikmethode met een prik-pen, soms wel 6 tot 8 keer per dag. TNO doet momenteel testen in samenwerking met het Diabetes Fonds en bedrijven met een apparaat waardoor vingerprikken tot het verleden kan gaan behoren.

Door een innovatieve combinatie van een sensorontwerp, namelijk Ramanspectroscopie (meten met licht), en data-analyse kan het apparaat de bloedsuikerwaarde bepalen zonder dat daar een naald aan te pas komt. De sensor schijnt intens licht van één kleur (een laser) op precies de juiste wijze op de huid.

In de huid is interactie tussen het huidweefsel en het licht waardoor het teruggekaatste licht een andere kleurverdeling heeft. Deze veranderde kleurverdeling bevat de informatie over de bloedsuikerwaarde.

Het samenspel tussen de meettechnologie en de data-analyse maakt het mogelijk om het subtiele signaal van suiker te onderscheiden van de andere stofjes in de huid zoals andere koolhydraten, vetten, eiwitten en water.

In het najaar van 2013 voerde TNO in samenwerking met ISALA te Zwolle een klinische studie uit bij meer dan 100 ziekenhuispatiënten waaruit blijkt dat met de ontwikkelde technologie klinisch relevante bloedsuikerwaarden kunnen worden bepaald met voldoende gevoeligheid en nauwkeurigheid. De resultaten van dit onderzoek zijn begin november op een internationaal diabetescongres in de Verenigde Staten gepresenteerd.

Vanwege de eerste goede resultaten doet TNO een klinische vervolgtest onder circa 500 mensen met diabetes om de analyse en bepaling van de bloedsuikerwaarden verder te verbeteren. TNO werkt aan het verkleinen en goedkoper maken het apparaat. Het streven is om het apparaat met vijf jaar beschikbaar te hebben.

Dit apparaat wordt ontwikkeld in het kader van Het van 't Hoff programma, dat is gericht op de ontwikkeling van medische technologie voor de (vroeg)diagnose en het monitoren van ziekten in mensen.

Het programma, geïnitieerd door TNO, combineert de behoefte aan medische innovaties zoals die wordt geïdentificeerd door gezondheidsfondsen, patiënten en academische ziekenhuizen met de technologische en medische kennis van bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Door die samenwerking wordt de ontwikkeling van direct bruikbare medische technologieën versneld en tegelijkertijd de introductie op de markt verzekerd.