EDF Luminus investeert in Gentse stadsverwarming (+video)

Onlangs hebben Annemie Turtelboom en Daniel Termont 2 WKK motoren van elk 2,5 MW ingehuldigd. Deze zullen de grootste stadsverwarming van het land op duurzame wijze voeden.

Trefwoorden: #Annemie Turtelboom, #Climate Alliance, #CO2 uitstoot, #cogeneratie, #Daniel Termont, #Gent, #groene energie, #koelen, #stadsverwarming, #verwarmen, #vlaamse subisidies, #warmtekrachtkoppeling, #WKK

Lees verder

nieuws

( Foto: EDF Luminus )

ENGINEERINGNET.BE - Naar aanleiding van deze inhuldiging werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen EDF Luminus en de stad Gent om expertise uit te wisselen en concrete innovatieve projecten te ontwikkelen voor de Stad Gent rond Smart Cities en energie-efficiëntie.

Annemie Turtelboom, Vlaams minister viceminister-president en minister van Energie: “Dit soort initiatieven zijn de toekomst. Meer dan de helft van het energieverbruik in heel Vlaanderen dient voor verwarming of koeling. Daarom lanceren we een oproep om projecten in te sturen rond groene warmte. Er ligt een budget van 8.207.472 euro klaar voor ondersteuning.”

In 2050 zal 75% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving wonen. Bij EDF leeft de overtuiging dat de klassieke manier om met energie om te gaan moet herbekeken worden en dat er nieuwe en duurzame oplossingen aangeboden moeten worden aan de burgers.

In dat opzicht investeert jaarlijks de groep 500 miljoen euro in R&D, met als één van de belangrijkste prioriteiten ‘duurzame steden’.

De Stad Gent heeft uitgesproken ambities op het gebied van energie-efficiëntie en klimaatbeleid. De stad wil klimaatneutraal worden tegen 2050.

Met het klimaatverbond wil de stad hier zoveel mogelijk bedrijven, burgers en verenigingen bij betrekken. Als een van de eerste ondertekenaars van het Europees Burgemeestersconvenant en actief lid van de ‘Climate Alliance’ is de stad Gent ook op internationaal vlak actief in het beheersen van de klimaatcrisis.

De Stad Gent investeert in verschillende projecten op het vlak van duurzame warmte en energie-efficiëntie en verlangt dit ook van privé-partners bij bouw- of ontwikkelingsprojecten. De modernisering van de stadsverwarming draagt bij aan de ecologische doelstellingen van Gent

EDF Luminus investeert dit jaar 5 miljoen euro in de modernisering van de stadsverwarming van Gent, de grootste van het land met een netwerk van meer dan 22 km. Twee WKK motoren van elk 2,5 MW werden in gebruik genomen.

Warmtekrachtkoppeling (WKK) of cogeneratie is een technologie waarbij warmte en mechanische energie tegelijkertijd worden opgewekt. Deze nieuwe gasgestookte motoren zetten deze mechanische energie om in elektriciteit. De restwarmte die daarbij vrijkomt en de warmte van de rookgassen worden gebruikt om het stadsverwarmingsnet te voeden.

Dit vormt een besparing in CO2 uitstoot van meer dan 35% vergeleken met klassieke verwarming op aardgas.

In het kader van de ontwikkeling van een CO2 neutrale stad Gent, werd een gezamenlijk pilootproject opgestart. AC Zuid (Administratief Centrum) werd voorzien van een aantal meters, sub meters en sondes om de diverse energiestromen in beeld te brengen. De gemeten data wordt dan gevisualiseerd en ter beschikking gesteld aan de Stad Gent.

Op deze manier krijgt men beter inzicht in de energiehuishouding van het betreffende gebouw. Daarmee kan gewerkt worden aan de energie-efficiëntie.


Video: werking stadverwarming in Gent: