UGent installeert duurzame stookplaatsen

Tegen 2020 wil de UGent haar energiegebruik terugdringen met maar liefst 20%. De installatie van duurzame stookplaatsen op de campus Coupure en in het complex Ledeganck helpt hiertoe.

Trefwoorden: #Bio-ingenieurswetenschappen, #biomassa, #biostookplaats, #co2 uitstoot, #UGent, #universiteit, #warmtekrachtkoppeling, #WKK

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.BE - De UGent heeft zichzelf ambitieuze energiedoelstellingen vooropgesteld, namelijk om tegen 2020 het energieverbruik van het gebouwenpatrimonium met 20% te doen dalen ten opzichte van 1998.

Sinds 2009 wordt het energieverbruik voor nieuwbouwprojecten geminimaliseerd, en de energie die toch nog nodig is, wordt zelf geproduceerd.

Zowel in onderzoek als in beleid draagt de UGent haar duurzame ambities uit. Zo gebeurt aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen heel wat energie- en klimaatgerelateerd onderzoek.

De universiteit past dit onderzoek ook zelf toe en in dat beleid kadert ook de installatie van een nieuwe warmtekrachtkoppeling op de campus Coupure. Daarin wekt een generator op aardgas elektriciteit op. Terwijl de restwarmte die hierbij vrijkomt in conventionele centrales verloren gaat, zet deze warmtekrachtkoppeling de restwarmte efficiƫnt in voor verwarming.

Ook een nieuwe biomassa-installatie in de stookplaats van dezelfde campus hoort bij de duurzame ambitie van de UGent. De biomassaketel verbrandt hout van korte omloop of onbewerkt resthout uit duurzame bosbouw.

Het inzetten van een warmtekrachtkoppeling in combinatie met een biomassaketel verlaagt de CO2-uitstoot met 1000 ton per jaar: een reductie van 45% ten opzichte van een nieuwe stookplaats die volledig op aardgas werkt.


(bron en foto: UGent)

Op de foto:
De stookplaats van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent.