Belgian Quality Subcontracting: Innovative Partners for Better Business

Belgische subcontractors stellen aan vrijwel alle industriële sectoren hoogwaardige productiecapaciteit ter beschikking op het gebied van verspaning, plaatwerk, oppervlaktebehandeling, ...

Trefwoorden: #Agoria, #metaalverwerking, #subcontracting, #subcontractors, #technologiefederatie, #toeleveranciers

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Hoe goed kent u de Belgische metaalverwerkende toeleveranciers? Wist u bijvoorbeeld dat de ruim 2.000 bedrijven in deze sector samen bijna 37.000 mensen tewerkstellen in ons land? En dat u, waar u ook kijkt, voortdurend producten ziet waarvan zij essentiële onderdelen vervaardigen? Auto’s, vliegtuigen, machines, metalen voorwerpen,… het lijstje is veel langer dan u misschien vermoedt!

De Belgische subcontractors stellen immers aan vrijwel alle industriële sectoren hoogwaardige productiecapaciteit ter beschikking op het gebied van verspaning, plaatwerk, oppervlaktebehandeling, thermische en chemische behandeling, assemblage en verbinding.

De Belgische afzetmarkt voor metaalverwerkende toelevering bedraagt ongeveer 18,3 miljard euro, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Planbureau. De Belgische toeleveranciers hebben daarin een marktaandeel van 4,5 miljard euro.

De rest wordt ingenomen door buitenlandse producenten die metalen onderdelen invoeren in België. Maar omgekeerd exporteren de Belgische metaalverwerkende toeleveranciers ook een belangrijk deel (ongeveer 50%!) van hun productie. De totale productie van de Belgische metaalverwerkende toeleveranciers (export + Belgische afzetmarkt) bedraagt dus ongeveer 9 miljard euro.

Nieuwe promotiecampagne
Echte uitblinkers in het vakgebied vindt u bij de leden van Agoria Subcontracting: deze bedrijven, voornamelijk kmo’s, leveren met moderne machines topkwaliteit tegen concurrentiële prijzen. Maar ze zijn ook waardevolle strategische partners die altijd voor u klaarstaan, in uw eigen regio, en die graag samen met u nadenken over innovatie en over de integratie van hun workflow in uw eigen processen.

Kortom, bij wie onze industriële bedrijven te allen tijde de knowhow, creativiteit en flexibiliteit vinden die hun projecten vereisen. Al die troeven wil Agoria Subcontracting de komende maanden expliciet in de schijnwerpers zetten met de nieuwe promotiecampagne 'Belgian quality subcontracting = innovative partners for better business'.

Die campagne houdt in dat onze toeleveringsbedrijven zichzelf voorstellen in professioneel gemaakte videofilmpjes en redactionele artikels, die vervolgens op grote schaal en langs diverse kanalen zullen worden verspreid door Agoria en zijn (media)partners.

Uitdagingen aanpakken
Onze bedrijven kunnen een dergelijk steuntje best gebruiken, want de sector subcontracting kampt behalve met een imagoprobleem ('onbekend is onbemind') ook met heel wat economische uitdagingen.

Delokalisatie van de lokale uitbesteders, bijvoorbeeld, maar ook het feit dat de grote uitbesteders steeds vaker wereldwijd gaan aankopen ('global sourcing') en zo de lokale toeleveranciers in concurrentie plaatsen met toeleveranciers uit lagelonenlanden.

Van onze toeleveranciers wordt dus verwacht dat ze 'just in time' Europese kwaliteit aanleveren tegen Chinese prijzen. Hierdoor komen de marges zwaar onder druk te staan.

Nog een andere belangrijke uitdaging zit hem in de trend dat grote uitbesteders steeds verder gaan in de optimalisatie van hun toeleveringsketen. Multi-plant organisaties centraliseren in toenemende mate hun inkoopbeleid.

Dit doorbreekt meestal de nauwe band tussen lokale inkoper en (lokale) toeleverancier. Naar analogie met de 'automotive' en de luchtvaartsector, wordt nu ook in de machinebouw het aantal eerstelijnsleveranciers verder verminderd.

En al even significant: om de snelle technologische evoluties te kunnen beheersen, gaan uitbesteders zich steeds meer op hun kernactiviteiten concentreren. Ze verwachten dat hun toeleveranciers niet alleen een steeds groter deel van de productie overnemen, maar ook zaken zoals engineering en logistiek voor hun rekening kunnen nemen.

De uitbesteders schuiven zo steeds meer taken in de richting van de toeleverancier. Dit gaat meestal ook gepaard met het doorschuiven van een deel van het business-risico naar de toeleverancier. Die krijgt kortere leveringstermijnen en moet flexibeler werken. Bovendien verschuift het logistiek-, voorraad- en aanvoerrisico naar hem.


door Peter Perremans, Senior Business Development Manager van de Business Community Subcontracting Agoria