Gaswinning Groningen extra verminderd, woningen sneller verstevigd

De Nederlandse overheid heeft besloten de gaswinning in het Groningerveld van 42,5 miljard m3 in 2014 naar 39,4 miljard m3 in 2015 te verlagen, een vermindering met 7,3%.

Trefwoorden: #aardbeving, #energie, #gaswinning, #seismisch, #SodM

Lees verder

nieuws

( Foto: RVO )

ENGINEERINGNET.NL De vermindering betekent 700 miljoen euro minder inkomsten voor de Nederlandse staat in 2015 en 130 miljoen euro minder in 2016.

Ook wordt er het komende jaar fors ingezet op het versterken van woningen. In 2015 is capaciteit beschikbaar om 3.000 woningen te versterken, in 2016 is er capaciteit voor 5.000 woningen. In aanvulling op het Centrum Veilig Wonen (CVW) gaat een overheidsentiteit in de regio het uitvoeringsproces ondersteunen.

In januari van dit jaar heeft het kabinet al bekend gemaakt de gasproductie in het gebied de komende drie jaar te verminderen. In 2014 is veel extra onderzoek verricht en overleg gevoerd. Op basis van aanvullend advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is nu besloten de gaswinning extra te verminderen in 2015 en 2016. In 2015 komt bovendien de grootschalige aanpak van de versterking van woningen en andere gebouwen op gang.

SodM heeft gesignaleerd dat in het gebied rond Loppersum - waar de winning in 2014 met 80% is verminderd - ook de seismiciteit is verminderd. Daarentegen is in het zuiden van het veld, waar de aardgaswinning sinds 2012 met 31% is gestegen, de seismiciteit juist vermeerderd.

Het advies is nu de winning in het zuiden (Hoogezand-Sappemeer) te verminderen van 13,0 miljard kubieke meter in 2014 naar 9,9 miljard kubieke meter in 2015. De totale winning in 2015 wordt met 3,1 miljard kubieke meter verminderd ten opzichte van 2014. Voor de rest van het winningsgebied heeft SodM vastgesteld dat de seismiciteit stabiel is gebleven.

In 2013 waren er 119 aardbevingen waarvan 29 groter dan of gelijk aan 1,5 op de schaal van Richter. In 2014 (tot en met 8 december) waren 77 aardbevingen waarvan 18 groter dan of gelijk aan 1,5 op de schaal van Richter.

In 2014 zijn bijna 5.000 inspecties uitgevoerd en bij 357 huizen is de veiligheid verhoogd. Voor 2015 en 2016 komt de capaciteit beschikbaar om respectievelijk 3.000 en 5.000 woningen te versterken. De woningen met de grootste risico's en de woningen in de omgeving van Loppersum komen als eerste aan bod. De versterking wordt in overleg met de bewoners en de gemeenten uitgevoerd.

Naast het versterken van gebouwen en huizen is vorig jaar afgesproken dat er ook fors geïnvesteerd wordt in regionale economie, de infrastructuur en de leefbaarheid van het gebied. De speciaal hiervoor opgerichte Economic Board heeft dinsdag 16 december een plan van aanpak gepresenteerd waarmee de komende jaren 97,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Dit bedrag is onderdeel van de 1,2 miljard euro die begin dit jaar beschikbaar is gesteld voor het gebied.


FOTO
Seismische activiteit in Groningen na één jaar minder gaswinning.