Restwarmte zware industrie benutten voor optimalisatie gasreserve

Planoloog Ferry Van Kann: "Door de restwarmte van energiecentrales en zware industrie te benutten kan Nederland op een eenvoudige manier enorm besparen op zijn energiegebruik."

Trefwoorden: #aardgas, #exergie, #Ferry Van Kann, #koelwater, #proceswater, #restwarmte, #Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder

nieuws

ENG£INEERINGNET.NL - Door het benutten van die restwarmte, zou het aardgas uit eigen bodem, als hoogwaardige vorm van energie, vier keer zo effectief ingezet kunnen worden.

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van planoloog Ferry Van Kann, Rijksuniversiteit Groningen. Hij stelt vast dat ruimtelijke ordening een grote bijdrage kan leveren aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

De Nederlandse overheid zet al vijftien jaar in op deze energietransitie. Eerst met grootse plannen om de overgang snel te realiseren, maar sinds 2011 een stuk minder ambitieus.

Van Kann: ‘Het uitwisselen van warmte en koude via netwerken heeft ten onrechte nauwelijks aandacht gekregen in de energietransitie. Ik heb twee regio’s, Zuidoost-Drenthe en Zuid-Limburg, onder de loep genomen waar al geëxperimenteerd wordt met onder meer het benutten van restwarmte. Het blijkt dat op regionaal niveau, op zowel kleine als grotere schaal, netwerken te creëren zijn die zorgen dat energie veel efficiënter wordt benut.’

Er wordt, ondanks alle goede voornemens, nog maar mondjesmaat gebruik gemaakt van restwarmte. Van Kann geeft als voorbeeld de restwarmte van de energiecentrales in de Eemshaven.

Momenteel wordt per seconde 35.000 liter schoon water gebruikt voor de koeling van de centrale. Dat water wordt geloosd in zee. Maar door het verwarmde proceswater via een leiding naar de stad Groningen te voeren,, zouden daar 10.000 huishoudens mee verwarmd kunnen worden. Het is een investering die in zes jaar is terugverdiend.

Op dezelfde manier zouden regio’s in een straal van dertig kilometer rond zware industrie en energiecentrales verwarmd kunnen worden.

Sleutelwoord in de redenering van Van Kann is exergie (kwaliteit van de energiebron). Zo heeft stroom een enorme exergie omdat het op zoveel verschillende manieren toepasbaar is, en datzelfde geldt voor aardgas. Helemaal onderaan de exergieladder staat warmte.

De uitdaging is om het gebruik van hoogwaardige energie zoveel mogelijk te beperken tot activiteiten die niet op ‘lagere’ energiebronnen kunnen draaien, zodat aardgas bijvoorbeeld wordt gebruikt om te koken en niet om huizen te verwarmen.


(bron en foto: Rijksuniversiteit Groningen - exergie structuur)